Palkinnot

SAFA -palkinto
Palkinto jaetaan tunnustuksena kunnalle tai muulle julkiselle tai yksityiselle yhteisölle tai yritykselle, joka esimerkillisellä tavalla on toiminut hyvän suunnittelun edellytysten ja tulosten aikaansaamiseksi. Palkinnon saajan valitsee SAFAn, Suomen kuntaliiton ja ympäristöministeriön edustajista koostuva lautakunta. SAFA-palkinto on mäntykotelossa oleva akryylilaatta, johon on kaiverrettu acanthus-lehvä.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto (uusi)
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto myönnetään merkittävästä uuden rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta. Arkkitehtiliitto on päättänyt palkinnon perustamisesta 12.12.2011.

Otto-Iivari Meurman -palkinto (uusi)
Palkinto jaetaan tunnustuksena arkkitehdille tai arkkitehtiryhmälle, joka on merkittävästi vaikuttanut hyvän elinympäristön aikaan saamiseksi. Arkkitehtiliitto on päättänyt palkinnon perustamisesta 12.12.2011.

Wuorio -palkinto
Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn hallituksen vuonna 1997 perustama Gerda ja Salomo Wuorion palkinto jaetaan tunnustukseksi nuorelle arkkitehdille. Palkinto jaetaan vuosittain Arkkitehtipäivien yhteydessä ansiokkaimmaksi arvioidun diplomityön tekijälle.

TunnustusPaanu
Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn tunnustuspalkinnon, TunnustusPAANUn tarkoituksena on nostaa esiin hyviä esimerkkejä kestävän kehityksen toteuttamisesta rakennusalalla sekä lisätä keskustelua ekologisen rakentamisen tilasta. Tunnustus myönnetään vuosittain marras-joulukuussa sellaiselle yritykselle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle, joka toiminnallaan on edistänyt kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä.