Miksi Helsingin kulttuuriympäristöjä murennetaan tehokkaalla rakentamisella? Siitä kertoo Kenen kaupunki? -pamfletti

Trigoni. YIT yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n kanssa 2020.

Miksi Helsingissä halutaan nyt rakentaa puistoihin, arvokkaimpiin kulttuuriympäristöihin, kaduille ja aukioille? Miksi virkistysalueita muutetaan rakennusmaaksi, vaikka niitä tarvittaisiin lisää, kun pääkaupungin väkilukua halutaan kasvattaa 250 000 uudella asukkaalla?

Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla on pamfletti, jossa arvioidaan kriittisesti pääkaupungin maankäyttöä ja rakentamista. Kirja esittelee yli kymmenen kiistanalaista hanketta, taustoittaa niitä ja tekee parannusehdotuksia.

Korkea ja tiivis rakentaminen sekä massiiviset hankkeet ovat uhka Helsingin arvokkaille erityispiirteille. Muutoksia markkinoidaan kaupunkiympäristön kehittämisenä sekä elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämisenä. Korkeaa rakentamista perustellaan muun muassa ilmastonmuutoksen hidastamisella, vaikka vaikutus on päinvastainen. Samalla kun kaupunkisuunnittelua on ulkoistettu kiinteistösijoittajille ja rakennusyhtiöille, siitä on tullut salamyhkäistä.

Kenen kaupunki? -pamfletilla halutaan herättää keskustelua Helsingin arvoista ja identiteetistä. Kirja peräänkuuluttaa yhteistä kaupunkia, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa tärkeimmälle sijalle palaisivat yleinen viihtyvyys, ympäristöterveys, vähäpäästöisyys, ilmastokestävyys ja kulttuuriympäristön vaaliminen.

Kulttuuriympäristöihin ja virkistysalueisiin kiteytyy merkittävä osa kaupungin arvokkaimmista ominaispiirteistä. Niistä muodostuu myös Helsingin todellinen vetovoima, joka erottaa sen muista kaupungeista.

Kirjan ovat toimittaneet TkT Harri Hautajärvi, TkT Juhana Heikonen, FT Petteri Kummala ja FT Timo Tuomi. Kirjoittajina on 19 kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristöjen asiantuntijaa. Kirjan julkaisijana ja kustantajana on neljä valtakunnallisesti merkittävää asiantuntijayhteisöä.

Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla. Toim. Harri Hautajärvi, Juhana Heikonen, Petteri Kummala, Timo Tuomi. Helsinki: Docomomo Suomi Finland, ICOMOSin Suomen osasto, Rakennustaiteen Seura, Rakennusperintö-SAFA 2021, 168 s.

Kirja on saatavissa sekä sähköisenä että painettuna. Kirja on ladattavissa tästä linkistä.

 

Hae sivustolta: