Vaikutamme

SAFA on arkkitehdeille yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava.

Kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen kautta me arkkitehdit luomme pysyviä jälkiä elinympäristöön.

Me SAFAssa haluamme vaikuttaa elinympäristömme muodostumiseen ja osallistua siitä käytävään keskusteluun. Pidämme julkisuudessa esillä meille tärkeitä asioita ja tarjoamme asiantuntemustamme päättäjien ja median käyttöön.

SAFAn linjauksia


Lausumme, otamme kantaa ja vaikutamme edustajiemme kautta

SAFAn nimeämät asiantuntijat toimivat erilaisissa yhteiskunnallisesti merkittävissä luottamustehtävissä. SAFA laatii lausuntoja ja kannanottoja tärkeäksi katsomistaan asioista sekä omasta aloitteestaan että pyydettäessä.

Olemme monessa mukana

SAFAn nimeää edustajia mm. yhdistysten ja säätiöiden hallituksiin sekä julkisen hallinnon työryhmiin. Jäseniämme on mukana alan palkinnoista ja apurahoista päätettäessä. Olemme olleet perustamassa muun muassa Arkkitehtuurin tiedotuskeskusta, Suomen Green Building Councilia, Bryggman-säätiötä, Arkkitehtuurimuseota sekä Rakennustietoa. Teemme tiivistä yhteistyötä samoissa tiloissa toimivien ATL:n ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon kanssa.

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo

Teemme lausuntoja ja kannanottoja

SAFA saa lausuntopyyntöjä erityisesti ympäristöministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Rakennustietosäätiöstä, RILstä ja AKAVAsta. Myös Helsingin kaupunki lähettää SAFAlle tiedon kaavoitushankkeista, joista SAFAn on mahdollista lausua. Liiton sääntöjen mukaan SAFAn lausunnon voivat antaa hallitus, hallituksen jaokset, puheenjohtaja, toimikunnat sekä ala- ja paikallisosastot.

Tutustu lausuntojen laatimisen periaatteisiin (edellyttää kirjautumisen)

Viimeisimmät lausunnot ja kannanotot

Katso kaikki ajankohtaiset

Palkinnot

SAFA jakaa vuosittain useita palkintoja nostaakseen esiin esimerkillisiä arkkitehtuurikohteita, suunnittelijoita, yrityksiä, yhteisöjä tai hankkeita.

Palkintojen tavoitteena on herättää keskustelua arkkitehtuurista, yhdyskuntasuunnittelusta ja rakennetusta elinympäristöstä. Arkkitehtien yhteisönä haluamme parantaa laadukkaan suunnittelun arvostusta yhteiskunnassa.

Arkkitehtuurin Finlandia

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto myönnetään merkittävästä uuden rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta.

www.arkkitehtuurinfinlandia.fi

Katso edellisvuosien voittajat

Otto-Iivari Meurman -palkinto

Palkinto jaetaan tunnustuksena arkkitehdille tai arkkitehtiryhmälle, joka on merkittävästi vaikuttanut hyvän elinympäristön aikaansaamiseksi.

Otto-Iivari Meurman -palkinnon säännöt

Katso edellisvuosien voittajat

SAFA-palkinto

SAFA-palkinto jaetaan tunnustuksena kunnalle tai muulle julkiselle tai yksityiselle yhteisölle tai yritykselle, joka esimerkillisellä tavalla on toiminut hyvän suunnittelun edellytysten ja tulosten aikaansaamiseksi. Palkinnon saajan valitsee SAFAn, Suomen kuntaliiton ja ympäristöministeriön edustajista koostuva lautakunta.

SAFA-palkinnon säännöt

Katso edellisvuosien voittajat

Wuorio-palkinto

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn hallituksen vuonna 1997 perustama Gerda ja Salomo Wuorion palkinto jaetaan tunnustukseksi nuorelle arkkitehdille. Palkinto jaetaan vuosittain Arkkitehtipäivien yhteydessä ansiokkaimmaksi arvioidun diplomityön tekijälle.

Katso edellisvuosien voittajat

TunnustusPAANU

TunnustusPAANU nostaa esiin hyviä esimerkkejä kestävän kehityksen toteuttamisesta rakennusalalla. SAFAn alaosasto EKO-SAFA myöntää tunnustuksen vuosittain sellaiselle yritykselle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle, joka toiminnallaan on edistänyt kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä.

Katso edellisvuosien voittajat


Kunnianosoitukset

SAFA myöntää ansioituneille jäsenilleen huomionosoituksia, joita ovat kunniaplaketti, arkkitehtuurin ansiomerkki, kultainen jäsenmerkki ja kunniajäsenyys. Kunniajäsenyys, kunniaplaketti ja arkkitehtuurin ansiomerkki voidaan myöntää myös liiton ulkopuolisille rakennustaiteen saralla ansioituneelle henkilölle.

SAFAn jäsenet voivat ehdottaa kunnianosoituksia ala- tai paikallisosaston, liiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai pääsihteerin kautta.

SAFA esittää vuosittain ehdokkaita Tasavallan presidentin myöntämien itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajiksi.

Lue lisää kunnianosoituksista

Lue lisää ansiomerkeistä

SAFAn kunniajäsenet


SAFAn yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvissä asioissa sinua palvelee

Katso kaikki yhteystiedot

Arja Lukin

Pääsihteeri

050 530 5216

arja.lukin@safa.fi