Kunnianosoitukset

SAFA myöntää ansioituneille jäsenilleen huomionosoituksia.

Kunniajäsenyys, kunniaplaketti ja arkkitehtuurin ansiomerkki voidaan myöntää myös liiton ulkopuoliselle rakennustaiteen saralla ansioituneelle henkilölle.

SAFAn jäsenet voivat ehdottaa kunnianosoituksia ala- tai paikallisosaston, liiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai pääsihteerin kautta.

Professorin arvonimi

Professorin arvonimeä ehdotettaessa kiinnitetään huomiota arkkitehtuurissa ja rakennustaiteessa saavutettuihin ansioihin. Ehdotukset kunniatohtoriksi kutsumiseksi tehdään korkeakouluille. Arvonimistä aiheutuviin kustannuksiin SAFA ei yleensä osallistu.

Kaikki SAFA:n kunniatohtorit

Itsenäisyyspäivän kunniamerkit

Arkkitehteja koskevat kunniamerkkiehdotukset tehdään ritarikunnille opetusministeriön kautta. Ohjeiden mukaan myöntämisen edellytyksenä on keskitason ylittävät ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Ehdotukset tulisi tehdä asianomaisen ollessa vielä työelämässä. SAFA:n hallitus pyrkii ehdottamaan itsenäisyyspäivän kunniamerkkiä muutamille jäsenille joka vuosi. Ehdotuksia perusteluineen pyydetään ala- ja paikallisosastoilta maaliskuussa. Yleisten kriteerien lisäksi kiinnitetään huomiota aktiivisuuteen ja ansioihin liiton toiminnassa.

Kaikki itsenäisyyspäivän kunniamerkin saaneet

SAFAn kunniajäsenyys

Liittovaltuusto voi kutsua SAFAn kunniajäseneksi liiton tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniajäseneksi kutsumista harkittaessa arvioidaan myös, mikä merkitys asialla on Suomelle ja suomalaisen arkkitehtuurin näkyvyydelle ja edistämiselle. Kunniajäsenen tulee yleensä olla arkkitehti. Kunniajäsenten kutsuminen ajoitetaan yleensä SAFAn juhlavuosiin.

Kaikki SAFAn kunniajäsenet