Ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen voimaantuloa kiirehdittävä

SAFA kiirehtii ilmastoselvityksen ja materiaalisselosteen voimaan tuloa ministeri Kai Mykkäselle osoitetussa kannanotossa. Rakentamislain astuessa voimaan vuoden 2025 alussa myös työn alla olevan asetuksen ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta tulisi astua voimaan.

Vuoden 2025 alussa voimaan astuvan uuden rakentamislain mukaan uutta rakennusta tai laajamittaista korjausta suunniteltaessa pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan ja erityissuunnittelijan tehtäviin kuuluu omalta osaltaan ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen laatiminen.

Niihin liittyvää asetusta on valmisteltu ympäristöministeriössä kesästä lähtien, mutta työ on tällä hetkellä jäissä, koska rakentamislakiin on lisättävä merkintä rakentamislupavaiheessa annettavan ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen päivittämisestä rakennuksen valmistuttua. Asetusvalmistelussa ei ole oleellisia esteitä nykyisen asetusluonnoksen ripeälle eteenpäin viemiselle, Safan kannanotossa todetaan.

Suomea ja Islantia lukuun ottamatta muissa Pohjoismaissa on otettu rakentamisen pakollinen ilmastoselvitys käyttöön. On tärkeää, että Suomi on mukana tässä rintamassa valmistelemassa vähähiilisyyteen liittyvää lainsäädäntöä ja muuta ohjausta, kannanotossa todetaan.

Suomen Arkkitehtiliiton kannanotto 21.11.2023

Hae sivustolta: