Puheenjohtajalta: Safan muutoshanke etenee kohti päätöksiä

Käynnissä oleva muutoshanke ja lainsäädännön uudistuksiin vaikuttaminen määrittävät Safan toimintaa kuluvana vuonna.

Teksti: Asko Takala

Toissa vuonna päätetty ja viime vuonna laajalla kartoituksella käynnistetty Arkkitehtiliiton muutoshanke etenee. Kartoitusten pohjalta muodostettu tilannekuva on pääosin rakentava ja toiveikas; kehittämistarpeita on kertynyt, varsinkin viime vuosien myllerryksissä, mutta paljon hyvää ja arvostettua tahdotaan myös pitää.

Ensimmäisiä muutostoimenpiteitä on tehty, ja osa on jo päivitetty liiton sääntöihin. Merkittävimmät linjaukset ja valinnat ovat kuitenkin vielä edessä, kun kuluvan vuoden aikana eri tahoilla työstetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Varsinaisia päätöksiä tehdään liitto­valtuuston kevät- ja syyskokouksissa sekä tarvittaessa järjestettävissä ylimääräisissä kokouksissa.

Vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, niin mahdollisuuksia kuin uhkakuviakin, on hahmoteltu työryhmissä, ala- ja paikallisosastoissa, joissa on noin 250 aktiivisesti toimintaan osallistuvaa jäsentä. Mitä Safa voi tarjota jäsenilleen ja mitä jäsenet Safalle? Riittävätkö resurssit ja mitä ovat riittävät resurssit – ja jos joudumme luopu­maan jostain, niin mistä?

Miten tulevaisuudessa huolehditaan suomalaisesta arkkitehtuurista, sen tilaamisesta, tekemisestä, tutkimuksesta ja opetuksesta sekä dokumentoinnista ja arvottamisesta? Keiden kanssa tätä työtä tulee tehdä – toimivatko nykyiset kuviot vai tarvitsemmeko uusia kumppanuuksia? Ehdotuksia esitellään ja niistä keskustellaan eri jäsenfoorumeilla. Toivottavasti mahdollisimman moni osallistuu tapahtumiin – nyt on jokaisen jäsenen vaikuttamisen aika ja paikka! 

Vuoden teemamme, luonnon monimuotoisuus kaupunkiympäristössä, ­jatkaa ja tarkentaa viime vuoden luonnon monimuotoisuus -teemaa. Monissa Safan toimi­elimissä ensimmäinen vuosi käytettiin teeman ammatilliseen hahmottamiseen, ja uskon meidän olevan nyt valmiimpia selvästi laajempaan vuorovaikutukseen eri asiantuntijoiden ja suuren yleisön kanssa.

Merkittävimmät linjaukset ja valinnat ovat vielä edessä.

 

UUSI rakentamislaki tulee voimaan vuoden 2025 alussa. Vaikka lain valmisteluun ei voida olla kaikilta osin tyytyväisiä, on siinä kuitenkin tärkeitä ilmastonmuutoksen hallintaan ja kestävään kehitykseen ohjaavia elementtejä. Suomen uusi hallitus käynnisti viime vuoden lopussa täydentävien asetusten lisäksi niin sanotun korjaussarjan laatimisen. Molemmat on tarkoitus saattaa voimaan rakentamislain voimaantuloon mennessä.

Asetusten valmistelutyössä on valitettavasti nähtävissä myös lakiin kirjattuja, kestävää kehitystä tukevia tavoitteita vesittäviä näkemyksiä. Rakentamislain korjaussarjan lausuntoversiossa on puolestaan tarpeellisten tarkennusten ja täydennysten ohella myös purkamista helpottavia sekä valitus- ja oikaisuoikeutta rajaavia muutoskohtia. Maankäytön suunnittelua koskevan uuden alueidenkäyttölain valmistelu on niin ikään käynnistynyt. Kaiken uuden ja muuttuvan lainsäädännön valmistelun seuraaminen ja ketterä reagointi on suuri haaste liitolle, sen toimielimille ja jäsenille. Jokainen yksittäinen ja omatoiminen kannanotto on tarpeen.

Uskon, että muutoshankkeessa meillä on yhteinen tilaisuus luoda Safa, jonka toimintaan on aiempaa helpompi tulla mukaan asemasta ja tehtävistä riippumatta. Vahva vaikuttavuus ympäristössä ja yhteiskunnassa edellyttää tässä ajassa yhtenäistä ja moniäänistä, keskustelevaa ja kuuntelevaa Safaa.

Lue lisää: Suomen Arkkitehtiliiton lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 1/24.

Hae sivustolta: