Päätöksenteko

Vuoden 2019 hallitus. Kuva: Petteri Kari.

3 500 jäsenen SAFAssa ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava liittovaltuusto.

Liiton toimintaa ohjaa hallitus, jonka arkkitehtuuripoliittinen ja ammattipoliittinen jaos toimivat koordinoivina asiantuntijaeliminiä. Liiton strategiaa toteuttavat käytännössä toimikunnat sekä työryhmät. Jäsentoiminnan perustan muodostavat ala- ja paikallisosastot.

SAFA:n organisaatiokaavio

Alaosastot

SAFAssa toimii kuusi temaattisesti tai ammatillisesti painottunutta alaosastoa, jotka edistävät parempaa arkkitehti-osaamista. SAFAn jäsen voi kuulua useampaan alaosastoon. Jäseneksi liitytään hakemuksella.

Paikallisosastot

SAFAn jäsenenä kuulut automaattisesti johonkin 13 paikallisosastosta. Osastosi määräytyy asuinpaikkakunnan mukaan. Paikallisosastot ovat SAFA-arkkitehtien alueellisia yhteisöjä.

Liittovaltuusto

SAFAn ylintä päätösvaltaa käyttää 31-jäseninen liittovaltuusto, joka valitaan kolmen vuoden välein pidettävällä vaalilla. Sääntömääräisiä kokouksia on vuodessa kaksi. Liittovaltuusto nimittää liiton hallituksen ja jäsenet eettiseen valiokuntaan, asettaa toimikunnat sekä määrittelee toiminnan tavoitteet.

Katso liittovaltuuston kokoonpano 2019–2021

Eettinen ja Vaalivaliokunta

SAFAn liittovaltuuston syyskokous valitsee ja nimittää jäsenet vaalivaliokuntaan aina yhdeksi liittovaltuustokaudeksi kerrallaan.

Katso valiokuntien tehtävät ja kokoonpanot 2019-2021

Hallitus

SAFAn hallitus ohjaa liiton toimintaa. Hallituksen jaokset – arkkitehtuuripoliittinen ja ammattipoliittinen jaos – toimivat hallituksen asiantuntijaeliminä. Jaosten puheenjohtajina toimivat liiton varapuheenjohtajat.

 Katso hallituksen kokoonpano 2021

Hallituksen pöytäkirjat 2018–2020 (edellyttää kirjautumisen)

Ammattipoliittinen ja arkkitehtuuripoliittinen jaos

Ammattipoliittinen jaos valmistelee ja hallituksen antamien valtuuksien rajoissa päättää ammatilliseen edunvalvontaan liittyvistä asioista.

Arkkitehtuuripoliittinen jaos valmistelee ja päättää arkkitehtuurin edistämiseen ja rakennetun ympäristön laatuun liittyvistä asioista hallituksen antamien valtuuksien rajoissa.
Jaoksen tehtävänä on myös SAFAn kiinteistöjen hallinnointi ja kehittäminen.

Katso jaosten kokoonpano 2021

Toimikunnat

Hallituksella on apunaan viisi liittovaltuuston perustamaa toimikuntaa: ammattiasian toimikunta, kilpailutoimikunta, koulutus- ja tutkimustoimikunta, rakennussuunnittelun toimikunta ja yhdyskuntasuunnittelun toimikunta.

Hallitus nimeää vuosittain toimikuntiin vaalivaliokunnan esityksen pohjalta puheenjohtajan ja 6-12 jäsentä. Toimikuntien tarkoituksena on toteuttaa liiton strategian tavoitteita sekä valmistella hallitukselle omien toimialueidensa tehtäviä. Toimikuntien päätökset vahvistaa jaos ja/tai hallitus.

Katso toimikuntien tehtävät ja kokoonpanot 2021

Työryhmät

SAFAn hallitus voi nimetä työryhmiä määräaikaisiin tehtäviin.

Katso työryhmien kokoonpanot