SAFA

Mikä SAFA?

 

SAFA on arkkitehtien ammatillinen yhteisö, joka vaikuttaa yhteiskunnassa kokoaan näkyvämmin.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on suomalaisten arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja laadukkaan elinympäristön puolesta. SAFAan kuuluu 3800 arkkitehtia ja arkkitehtiopiskelijaa. SAFA on Akavan jäsenjärjestö ja Euroopan arkkitehtineuvoston (ACE) jäsen.

SAFA järjestää täydennyskoulutusta ja tapahtumia jäsenilleen, tarjoaa asiantuntijapalvelua arkkitehtuurikilpailujen järjestäjille ja julkaisee viisi kertaa vuodessa ilmestyvää Arkkitehti-lehteä sekä kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää Arkkitehtiuutiset-lehteä.

SAFA jakaa vuosittain palkintoja nostaakseen esiin esimerkillisiä arkkitehtuurikohteita ja suunnittelijoita – näkyvimpänä niistä Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto

SAFA tarjoaa jäsenilleen monia jäsenetuja. Palkansaajajäsenet voivat liittyä SAFA-TEK kaksoisjäseniksi, jolloin he saavat yhdellä jäsenmaksulla molempien liittojen edut.

SAFAn jäsenet kuuluvat asuinpaikkansa mukaan johonkin 13 paikallisosastosta, jotka ovat SAFA-arkkitehtien kollegiaalisia yhteisöjä. SAFAssa toimii myös viisi aktiivista, eri teemojen ympärille keskittynyttä alaosastoa.

 

Lue lisää SAFAn jäsenyydestä


Organisaatio ja päätöksenteko

Liiton toimintaa ohjaa hallitus, jonka arkkitehtuuripoliittinen ja ammattipoliittinen jaos toimivat koordinoivina asiantuntijaeliminä. SAFAssa ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava liittovaltuusto.

Liiton strategiaa toteuttavat käytännössä toimikunnat sekä työryhmät. Jäsentoiminnan perustan muodostavat ala- ja paikallisosastot.

Käytännön työtä ja hallintoa toteuttaa pääsihteerin johtama SAFAn toimisto, jossa työskentelee 11 asiantuntijaa. SAFAn, Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ja Arkkitehtitoimistojen liiton yhteinen 3A -toimisto on sitoutunut Ekokompassi-ohjelmaan, jonka tavoitteena on pienentää toiminnan ympäristövaikutuksia.


SAFA on vaikuttaja

SAFA on visionsa mukaan ”kestävän ympäristön vaikuttava asiantuntija ja jäsentensä ammatillisen kehityksen keskeinen kumppani.” 

SAFAn jäsenet ovat keskeisessä roolissa vaikuttamassa siihen, minkälaisessa rakennetussa ympäristössä elämme. SAFAn nimeämiä edustajia toimii muun muassa monien rakentamisen, arkkitehtuurin ja muotoilun alojen yhdistysten hallituksissa. 

SAFAn vuoteen 2025 ulottuvan strategian kärjet ovat:

  • Yhteinen SAFA – SAFA on arkkitehtien vahva ja kuuluva yhteisö
  • Vaikuttava SAFA – SAFAn päämääränä on kaunis, kestävä, toimiva ja viihtyisä elinympäristö
  • Osaava SAFA –SAFA parantaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä

Arkkitehtiliitto perustettiin vuonna 1919

Safan edeltäjä Arkitektklubben perustettiin vuonna 1892, ja vuonna 1919 klubin jäsenet muodostivat nykyisellä nimellään toimivan itsenäisen yhdistyksen.

 

SAFAn historia pähkinänkuoressa


Vuosikertomukset – Tutustu SAFAn toimintaan!

Vuosikertomuksiin on koottu olennaista tietoa SAFAn vuosittaisesta toiminnasta, liiton jäsenistöstä, tapahtumista ja julkiseen keskusteluun nousseista puheenaiheista.

Vuosikertomukset 2018-2023

Tilaa jäsentiedote

Jäsentiedote ilmestyy kolmen viikon välein, ja siinä kerrotaan tulevista tapahtumista, koulutuksista, apurahoista ja muusta ajankohtaisesta.