Jäsenyys työelämässä

Täytä jäsenhakemus

Kuva: Laura Mendelin / Dokista.

SAFA tarjoaa arkkitehdeille ainutlaatuisen asiantuntijoiden yhteisön.

Olit pääsuunnittelija tai uraansa aloitteleva arkkitehti, SAFAn jäsenyys on ylivertainen apu oman ammattitaidon kehittämisessä. SAFAn kautta verkostoidut, löydät töitä ja vaikutat. SAFAn ala- ja paikallisosastot ovat erinomaisia yhteisöjä kollegiaaliseen verkostoitumiseen.

Jäsentarina

Osallisena arkkitehtien alati jatkuvassa ajatuksenvaihdossa

Leo Lindroosille SAFA ja sen tapahtumat tarjoavat luontevaa jatkoa akatemialle keskustelu- ja oppimisympäristönä.

Lue Leon jäsentarina

Kuva: Tuuli Kanerva.

Jäsenmaksut

Vuoden 2022 täysimääräinen jäsenmaksu on 495 euroa. Tämä sisältää Arkkitehti-lehden ja Arkkitehtiuutiset. Summa on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen.

Voit suorittaa jäsenmaksun joko yhdessä tai useammassa erässä. Maksuerien valinnan voi tehdä kirjautumalla jäsensivuille tai ilmoittamalla asiasta järjestösihteerille sähköpostitse

SAFAn vuosimaksu ja opiskelijajäsenmaksu 2022

Jäsenmaksualennukset

Voit saada jäsenmaksusta alennusta, jos olet uusi jäsen, hiljattain valmistunut arkkitehdiksi, jäämässä vanhempainvapaalle, sinulla on arkkitehtipuoliso, asut kalenterivuoden aikana vähintään 6 kuukautta ulkomailla tai työttömyyden tai lomautuksen vuoksi.

Hae jäsenmaksualennusta

Lue lisää alennuksista

Jäsenmaksujen eräpäivät 2022

1. erä 14.2.2022
2. erä 16.5.2022
3. erä 22.8.2022
4. erä 14.11.2022

Jäsenedut

 • Tapahtumat
 • Koulutus
 • Arkkitehti-lehti
 • Arkkitehtiuutiset
 • Jäsentiedote
 • Lomakiinteistöt
 • Neuvontapalvelut
 • Apurahat ja residenssit
 • Jäsenalennukset
 • Vakuutusedut
 • Pankkipalvelut
 • Akavan Member+ jäsenedut
 • SAFA-TEK yhteisjäsenen edut

Katso kaikki jäsenedut

SAFAn jäsenenä saat lukuisia etuja, kuten Arkkitehti-lehden ja Arkkitehtiuutiset kotiin kannettuna, edulliset osallistumismaksut SAFA:n tilaisuuksiin ja koulutuksiin, vuokraat edullisesti SAFA:n kiinteistöjä, jäsenkorttialennukset ja akavalaisten jäsenten Member+ -tarjoukset. Jäsenmaksuun sisältyvän SAFA-TEK -yhteisjäsenyyden kautta saat työsuhdeneuvontaa TEK:n lakimiehiltä.

Ammatinharjoittajana saat Suomen Yrittäjien palvelut edullisesti

SAFA on liittynyt Akateemiset yrittäjät AKY:n jäseneksi. Kaikki yrittäjä- ja ammatinharjoittaja-jäsenemme saavat halutessaan Suomen yrittäjien palvelupaketin edulliseen 96 euron hintaan. Korkeakoulutettujen oma yrittäjäjärjestö AKY on Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.

Yhteistyön myötä SAFAn yrittäjäjäsen voi hankkia Suomen Yrittäjien laajan palvelupaketin ilman että hänen tarvitsee liittyä erikseen Suomen Yrittäjien jäseneksi. Suomen Yrittäjien laaja palvelupaketti sisältää:

 • Yrittäjä-lehti — jäsenlehti 4 numeroa vuodessa
 • Neuvontapalvelut, arkisin kello 8—18 puhelin 09 229 222
 • Jäsenkortti ja edut (www.yrittajat.fi/jasenedut)
 • Seminaarit jäsenhintaan (www.yrittajat.fi/koulutus)
 • Suomen Yrittäjien Uutiskirje kaksi kertaa kuukaudessa
 • Kirjautuminen jäsensivuille omalla sähköpostilla ja salasanalla (www.yrittajat.fi-sivun ylävalikko)

SAFA on Akavan jäsenjärjestö

Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien vuonna 1950 perustettu ammatillinen keskusjärjestö. Akavalla on 36 jäsenliittoa ja yli 608 000 jäsentä, joista 117 000 on opiskelijajäseniä. Akava on osapuolena tulopoliittisissa sopimuksissa ja muissa keskitetyissä työmarkkinaratkaisuissa.

Kuuluessasi Akavan jäsenjärjestöön hyödyt kaikista akavalaisten Member+ -eduista. Julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimustoiminnasta vastaa JUKO ry ja yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta YTN ry.

Turvaa työttömyyden varalta

SAFAan kuuluvat, Suomessa asuvat palkkatyötä tekevät arkkitehdit ja arkkitehtiopiskelijat voivat turvata toimeentulonsa työttömyyden varalta liittymällä SAFAn kautta KOKO-kassaan. SAFAn yrittäjäjäsenet voivat liittyä Yrittäjä-kassaan.

Liity KOKO-kassaan oheisella liittymislomakkeella. Liitteeksi tarvitaan työnantajan todistus siitä, että olet palkkatyössä. KOKO-kassasta eroaminen tapahtuu toimittamalla SAFAn toimistoon kirjallinen vapaamuotoinen eroilmoitus, jossa on alkuperäinen allekirjoitus.
KOKO- kassa laskuttaa suoraan jäseniltään vuosittaisen 63 euron jäsenmaksun.

Liity KOKO-kassaan

Lue lisää KOKO Korkeasti koulutettujen kassasta


Työttömyysturvaa yrittäjille, Yrittäjä-kassa

AYT-kassa sulautui SYT-kassaan 1.1.2020. SYT:n nimi on nimi on nykyään Yrittäjäkassa, https://yrittajakassa.fi/

 

SAFA-TEK-yhteisjäsenenä saat molempien liittojen edut

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ovat sopineet yhteistyöstä, jonka perusteella SAFAn palkansaajajäsenet voivat olla sekä SAFAn että TEKin jäseniä. TEKin jäsenmaksu sisältyy SAFA-TEK-yhteisjäsenen SAFAn jäsenmaksuun. Liittyminen kaksoisjäseneksi tapahtuu SAFAn jäsenrekisterin kautta.

TEK hoitaa palkansaaja-arkkitehtien työsuhde-edunvalvonnan yhteistyössä YTN:n ja Akavan kanssa. SAFA ja TEK vastaavat yhdessä kaksoisjäsenten jäsenetujen ja -palvelujen kehittämisestä. Kaksoisjäsenen TEK-edut ovat samat kuin TEKin täysjäsenen edut lukuun ottamatta Alma Talentin lehtipakettia ja työttömyyskassan jäsenyyttä.

Työelämän arkkitehtiraati TAR kokoaa uusia SAFA-TEK-yhteisjäseniä ja entuudestaan TEKin jäseninä olevia arkkitehtejä keskustelemaan ja tekemään aloitteita arkkitehtien työelämäkysymyksistä. TEKin edunvalvontavaliokunnat ja hallitus kuulevat raatia tehdessään arkkitehteja koskevia työmarkkinapäätöksiä.

Jos tieto kaksoisjäsenyydestäsi on jo siirretty TEKin jäsenrekisteriin, voit itse täydentää ja päivittää jäsentietojasi TEKin jäsenportaalissa. Muissa jäsenyyteen ja jäsenmaksuihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä osoitteeseen .

Lue lisää SAFA-TEK-yhteisjäsenen eduista

Liity SAFA-TEK-yhteisjäseneksi