Osallistuminen

Arkkitehtipäivät 2019. Kuva: Petteri Kari.

Ala- ja paikallisosastoissa verkostoidut, vaikutat ja opit uutta.

SAFAan liityttyäsi kuulut asuinpaikkakuntasi mukaan automaattisesti johonkin 13 paikallisosastosta. Paikallisosastot ovat SAFA-arkkitehtien alueellisia, kollegiaalisia yhteisöjä, jotka osallistuvat oman alueensa arkkitehtuurikeskusteluun sekä järjestävät muun muassa täydennyskoulutusta ja opintomatkoja jäsenilleen.

Kuusi teeman mukaista alaosastoa

Voit myös liittyä hakemuksella yhteen tai useampaan SAFAn viidestä alaosastosta, joiden toiminta on keskittynyt tietyn teeman ympärille. Alaosastot voivat toimia mielipide- ja lobbausryhminä sekä vaaliliiton muodostajina. SAFAn alaosastoja ovat EKO-SAFA, virka-arkkitehtien VATA-SAFA, opiskelijoiden O–SAFA, Yrittäjä-SAFA sekä Rakennusperintö-SAFA.

Liity alaosastoon


Tule asiantuntijaksi toimikuntaan

SAFAssa toimii eri asioihin keskittyneitä toimikuntia ja työryhmiä, joiden jäsenet nimeää hallitus. SAFAn jäsenistöllä on valtava määrä asiantuntemusta, jota toimikunnat ja työryhmät mielellään hyödyntävät.

Toimikunnat tarjoavat vaikuttamishaluisille arkkitehdeille väylän vaikuttaa avuatamalla toimikuntia esimerkiksi lausuntojen laatimisessa.

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan asiantuntemustasi jollekin SAFAn toimikunnista tai työryhmistä, ota yhteys toimikunnan sihteeriin.

Tutustu toimikuntiin

Tutustu työryhmiin


Kirjoita blogiin tai julkaisuihin

SAFAn säännöllisesti ilmestyviä julkaisuja ovat Arkkitehtiuutiset ja Arkkitehti-lehti. Jäsenten äänitorvena verkossa toimii SAFAn blogi.

Etsimme blogiin ja Arkkitehtiuutisiin jatkuvasti uusia kirjoittajia. Jos pääsi pursuaa ajatuksia arkkitehtuurista, kaupunkisuunnittelusta tai arkkitehdin roolista ja haluat jakaa niitä maailmalle, ota yhteyttä.

Arkkitehtiuutiset

Silja Ylitalo
Toimitussihteeri


+358 40 1694617

Blogi

Päivi Virtanen
Viestinnän asiantuntija, vastaava verkkotoimittaja


050 570 4180