Osallistuminen

Ala- ja paikallisosastoissa verkostoidut, vaikutat ja opit uutta.

SAFAan liityttyäsi kuulut asuinpaikkakuntasi mukaan automaattisesti johonkin 13 paikallisosastosta. Paikallisosastot ovat SAFA-arkkitehtien alueellisia, kollegiaalisia yhteisöjä, jotka osallistuvat oman alueensa arkkitehtuurikeskusteluun sekä järjestävät muun muassa täydennyskoulutusta ja opintomatkoja jäsenilleen.

Viisi teeman mukaista alaosastoa

SAFAn jäsenenä tai opiskelijajäsenenä liittyä yhteen tai useampaan SAFAn viidestä alaosastosta, joiden toiminta on keskittynyt tietyn teeman ympärille. Alaosastot voivat toimia mielipide- ja lobbausryhminä sekä vaaliliiton muodostajina. SAFAn alaosastoja ovat EKO-SAFA, virka-arkkitehtien VATA-SAFA, opiskelijoiden O–SAFA, Yrittäjä-SAFA sekä Rakennusperintö-SAFA.

Liity alaosastoon laittamalla sähköpostia järjestösihteerille jasenasiat@safa.fi

EKO-SAFA

EKO-SAFA on SAFAn kestävän kehityksen alaosasto, jonka tavoitteena on edistää kestävän ja ilmastotietoisen suunnittelun toteutumista rakennetussa ympäristössä.

Opiskelija-SAFA

Opiskelijoiden alaosasto O-SAFA toteuttaa valtakunnallista opiskelija-edunvalvontaa ja järjestää tapahtumia kaikilla kolmella opiskelupaikkakunnalla, Helsingissä, Oulussa ja Tampereella.

O-SAFAan voivat kuulua SAFAn opiskelijajäsenet sekä jo arkkitehdin tutkinnon suorittaneet, kaksi vuotta valmistumisvuotensa päättymisestä eteenpäin.

Rakennusperintö-SAFA

Rakennusperintö-SAFA on kulttuuriympäristöjen suojeluun erikoistunut
SAFAn alaosasto, joka tukee ja kehittää rakennusten, sisustusten, puistojen ja puutarhojen ammattitaitoista suojelua, vaalimista, korjaamista, restaurointia ja tutkimusta.

VATA-SAFA

VATA-SAFA on virka- ja toimiarkkitehtien oma alaosasto. Osaston tarkoituksena on toimia liiton tarkoituksen toteuttamiseksi, erityisesti mitä tulee julkisen sektorin palveluksessa toimivien arkkitehtien toimintaedellytyksiin maankäytön, rakennusvalvonnan, rakennuttamisen, kiinteistönpidon ja -kehittämisen sekä alan opetuksen ja tutkimuksen toimialoilla.

Yrittäjä-SAFA

Yrittäjä-SAFA on itsenäisesti toimivien arkkitehtien asioihin erikoistunut SAFAn alaosasto, joka edistää itsenäisen ammatinharjoittamisen edellytyksiä sekä verkostoitumista.

Jäsentarina

Paikallisosasto tarjoaa arkkitehtiyhteisön ja vertaistukea

Marja Ylinivalle Lapin SAFA tarjoaa mahdollisuuden keskustella Pohjois-Suomen arkkitehtuurista, jolla on omat matkailun ja turismin värittämät erityispiirteensä.

Lue Marjan jäsentarina

Tule asiantuntijaksi toimikuntaan

SAFAssa toimii eri asioihin keskittyneitä toimikuntia ja työryhmiä, joiden jäsenet nimeää hallitus. SAFAn jäsenistöllä on valtava määrä asiantuntemusta, jota toimikunnat ja työryhmät mielellään hyödyntävät.

Toimikunnat tarjoavat vaikuttamishaluisille arkkitehdeille väylän vaikuttaa avuatamalla toimikuntia esimerkiksi lausuntojen laatimisessa.

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan asiantuntemustasi jollekin SAFAn toimikunnista tai työryhmistä, ota yhteys toimikunnan sihteeriin.

Tutustu toimikuntiin

Tutustu työryhmiin


Kirjoita blogiin tai julkaisuihin

SAFAn säännöllisesti ilmestyviä julkaisuja ovat Arkkitehtiuutiset ja Arkkitehti-lehti. Jäsenten äänitorvena verkossa toimii SAFAn blogi.

Etsimme blogiin ja Arkkitehtiuutisiin jatkuvasti uusia kirjoittajia. Jos pääsi pursuaa ajatuksia arkkitehtuurista, kaupunkisuunnittelusta tai arkkitehdin roolista ja haluat jakaa niitä maailmalle, ota yhteyttä.

Arkkitehtiuutiset

Silja Ylitalo
Toimitussihteeri

silja.ylitalo@safa.fi
+358 40 1694617

Blogi

Päivi Virtanen
Viestinnän asiantuntija, vastaava verkkotoimittaja

paivi.virtanen@safa.fi
050 570 4180

Osastoasioissa sinua palvelee

Päivi Virtanen

Viestinnän asiantuntija

050 570 4180

paivi.virtanen@safa.fi