Kenelle?

SAFAn mentorointiohjelma on suunnattu sparrausta, uusia ajatuksia ja tietoa arkkitehtina Suomessa toimimiseen kaipaaville SAFAn jäsenille.

Mentoriksi haetaan työelämässä toimivia arkkitehteja, joilla on 5-40 vuoden työkokemus. Aktorin täytyy olla vähintään maisterivaiheen opiskelija. 

Aktorilla eli mentoroitavalla on päävastuu mentoroinnin tavoitteiden asettamisesta ja käsiteltävien aiheiden valinnasta. Mentorointisuhteessa korostuu aktorin oma kehittymishalu ja kiinnostuksen kohteet.

Mentorin tehtävänä on tukea, ohjata ja sparrata aktoria sekä sitoutua yhteisesti sovittuihin mentorointitapaamisiin. Mentoriksi lähteäkseen ei tarvitse olla kaiken kokenut konkari, vaan lyhyempikin aika alalla riittää hyvin!

Mitä on mentorointi?

Mentoroinnin ytimen muodostavat aktorin ja mentorin väliset keskustelut, joissa tietoa ja osaamistaetenkin niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Keskustelujen aiheet vaihtelevat aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan.

Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Esimerkiksi oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, urasuunnitelmien selkeyttäminen, työn ja perheen yhteensovittaminen ja yrittäjyys ovat tyypillisiä teemoja. 

Hedelmällisen keskustelut auttoivat jäsentämään omia ajatuksiani arkkitehtuurista ja itsestäni sen parissa.

Palautetta mentorointiohjelmasta 2021-2022.

Miksi mentorointi kannattaa?

Mentorointi kannustaa pohtimaan tarkasti, mitä haluaa opinnoiltaan, työelämältä ja elämältä ylipäätään. Tämä kehittää itsetuntemusta ja vahvistaa ammatti-identiteettiä. Keskustelujen kautta omien vahvuuksien ja kehityskohteiden sanoittaminen on helpompaa.

Mentorointi antaa rohkeutta tavoitella omia päämääriä. Kun tietää, mitä haluaa, on helpompi ottaa seuraava askel.

Mentorointi kehittää ajattelua, empatiakykyä sekä vuorovaikutustaitoja.

Mentoroinnin kautta tapaa uusia, kiinnostavia ihmisiä, jolloin verkostot laajenevat.

Mentoroinnista saa hyviä ideoita ja neuvoja, jotka auttavat eteenpäin.

On tehnyt hyvää joutua perustelemaan ja avaamaan omaa ajatteluaan.

Lue Tuulin jäsentarina

Tietoa mentorointiohjelmasta

Mentorointiohjelma 2023-2024

Mukaan voi ilmoittautua mentoriksi joko vastavalmistuneelle tai pian valmistuvalle tai sitten yli viisi vuotta alalla jo toimineelle kollegalle. Halutessaan voi ilmoittautua molempiin. Aktorin täytyy olla vähintään maisterivaiheen opiskelija.

Mentoroiden haku käynnistyi tänä vuonna jo keväällä ja aktoreita haettiin syyskuussa. Hakeneille ilmoitetaan lokakuussa, onko sopiva mentorointipari löytynyt.

Ohjelma käynnistyy aloitustapahtumalla 23. lokakuuta 2023 ja kestää kesään 2024 asti. Mentorointiohjelman päätöstilaisuus järjestetään 2.9.2024.

Mentorointiohjelman sisältö

Ohjelma koostuu SAFAn järjestämistä etätapahtumista sekä kahdenkeskisistä tapaamisista. Mentori-aktori -parit sopivat keskinäiset tapaamiset oman aikataulunsa mukaan.

Parit sopivat itseään kiinnostavat aihealueet ja keskustelevat niistä haluamassaan laajuudessa. Mentorointi perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, minkä vahvistamiseksi ohjelmaan valitut henkilöt tekevät yhteisen mentorointisopimuksen.

Tutustu mentorointisopimukseen:
SAFA_mentorointisopimus

Mentoroinnissa noudatetaan SAFAn mentorointiohjelman periaatteita. Tutustu periaatteisiin:
SAFAn mentorointiperiaatteet

Osana mentorointiohjelmaa aktorit ja mentorit sitoutuvat antamaan palautetta ja kehitysideoita SAFAn mentoritoiminnan kehittämiseksi. Lomakkeilla annettujen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan SAFAn tietosuojakäytäntöjä.

Mentorointiohjelma 2023-2024 saavutti suuren suosion ja mukana oli 18 aktori – mentori -paria.

Muuta materiaalia mentoroinnista

Lisätietoja mentorointiohjelmasta antaa

Pia Selroos

Erityisasiantuntija

041 528 2952

pia.selroos@safa.fi