SAFAn mentorointipilotti

Hae mukaan 8.6. mennessä – ohjelma käynnistyy syksyllä 2020

 

 

Kaipaatko apua urasi suunnittelussa tai vahvuuksiesi tunnistamisessa?

Pohditko kenties uusia mahdollisuuksia arkkitehdin työssäsi?

Tai haluaisitko jakaa kokemuksiasi arkkitehtina toimimisesta?

Vaihtaa ajatuksia ja kuulla erilaisia näkökulmia ammatinharjoittamisesta eri rooleissa?

Hae mukaan SAFAn mentorointipilottiin aktoriksi tai mentoriksi!

 

 

Kenelle?

SAFAn mentorointipilotti on suunnattu sparrausta, uusia ajatuksia ja ideoita arkkitehtina toimimiseen kaipaaville SAFAn jäsenille.

Mentoriksi haetaan työelämässä toimivia arkkitehteja, joilla on 15-40 vuoden työkokemus. Aktorin täytyy olla vähintään maisterivaiheen opiskelija. 

Aktorilla eli mentoroitavalla on päävastuu mentoroinnin tavoitteiden asettamisesta ja käsiteltävien aiheiden valinnasta. Mentorointisuhteessa korostuu aktorin oma kehittymishalu ja kiinnostuksen kohteet.

Mentorin tehtävänä on tukea, ohjata ja sparrata aktoria sekä sitoutua yhteisesti sovittuihin mentorointitapaamisiin.

Mitä on mentorointi?

Mentoroinnin ytimen muodostavat aktorin ja mentorin väliset keskustelut, joissa tietoa ja osaamistaetenkin niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Keskustelujen aiheet vaihtelevat aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan.

Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Esimerkiksi oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen, urasuunnitelmien selkeyttäminen, työn ja perheen yhteensovittaminen ja yrittäjyys ovat tyypillisiä teemoja. 

Miksi mentorointi kannattaa?

Mentorointi kannustaa pohtimaan tarkasti, mitä haluaa opinnoiltaan, työelämältä ja elämältä ylipäätään. Tämä kehittää itsetuntemusta ja vahvistaa ammatti-identiteettiä. Keskustelujen kautta omien vahvuuksien ja kehityskohteiden sanoittaminen on helpompaa.

Mentorointi antaa rohkeutta tavoitella omia päämääriä. Kun tietää, mitä haluaa, on helpompi ottaa seuraava askel.

Mentorointi kehittää ajattelua, empatiakykyä sekä vuorovaikutustaitoja.

Mentoroinnin kautta tapaa uusia, kiinnostavia ihmisiä, jolloin verkostot laajenevat.

Mentoroinnista saa hyviä ideoita ja neuvoja, jotka auttavat eteenpäin.

Hae mukaan!

Mentorointipilotin periaatteet

Mentorointipilotti kestää syyskuusta 2020 toukokuuhun 2021 ja koostuu SAFAn järjestämästä aloitustapahtumasta sekä kahdenkeskisistä tapaamisista. Mentori – Aktori -parit sopivat keskinäiset tapaamiset oman aikataulunsa mukaan.

Parit sopivat itseään kiinnostavat aihealueet ja keskustelevat niistä haluamassaan laajuudessa. Mentorointi perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, minkä vahvistamiseksi pilottiin valitut henkilöt tekevät yhteisen mentorointisopimuksen.

Mentoroinnissa noudatetaan SAFAn mentorointipilotin periaatteita. Tutustu periaatteisiin:
SAFAn mentorointiperiaatteet

Osana mentorointipilottia aktorit ja mentorit sitoutuvat antamaan palautetta ja kehitysideoita SAFAn mentoritoiminnan kehittämiseksi.

Muuta materiaalia mentoroinnista

Täytä hakulomake 8.6. mennessä

Hakuaika mentorointiohjelman pilottiin on nyt käynnissä. Haku päättyy maanantaina 8.6.2020. Mentorointipilottiin hakeneille ilmoitetaan viikolla 25 onko sopivaa paria löytynyt. 

  • Mentorointipilotti käynnistyy syksyllä 2020.
  • Aloitustapahtuma järjestetään Helsingissä syyskuussa.
  • Tapahtumaan on mahdollista osallistua etänä.
  • Pilotti päättyy toukokuussa 2021.

Hae aktoriksi eli mentoroitavaksi tällä lomakkeella.

Hae mentoriksi tällä lomakkeella.

Lomakkeilla annettujen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan SAFAn tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoja täällä.