Jäsentarina: Mentoriksi kannattaa hakea matalalla kynnyksellä

Mentorin roolissa Safan mentorointiohjelmaan osallistunut Mira Kyllönen valmistui arkkitehdiksi vuonna 2015. Hän kannustaa myös muita alle kymmenen vuotta sitten valmistuneita hakemaan mentoriksi, kun oma opiskeluaika on vielä hyvin muistissa.

Työskentelen Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallissa, jossa aloitin yhdeksän vuotta sitten ollessani vielä opiskelija. Olen päätynyt työskentelemään korjausrakentamisen hankkeissa, koska se vastaa paremmin arvomaailmaani kuin uudisrakentaminen.

Olen toiminut Safassa korjausrakentamisen toimikunnassa ja Rakennusperintö-Safassa, ja olin kuullut, että mentoreita kaivattiin lisää. Tuntui ihan luontevalta jutulta hakea kauden 2021–2022 mentorointiohjelmaan mentoriksi. Myös aktoreiksi pyrkivät kollegani kannustivat hakemaan mukaan, jotta ohjelmaan saataisiin mahdollisimman monta aktori-mentori paria.

Luotin siihen, että Safan toimistossa osataan hakijoista muodostaa sopivimmat parit. Mielestäni ei kannatakaan liikaa miettiä etukäteen, mahdanko sopia mentoriksi. 

Vastavalmistuneen mentorointi oli virkistävää. Toisen uran tukemisen lisäksi sain myös tuntumaa tämän päivän arkkitehtiopintoihin, jotka suoritetaan paljon tiiviimmässä tahdissa kuin omien opintojeni aikaan. Mentorointiohjelmalla oli selkeät raamit tapaamisineen ja lomakkeineen, joten ohjelman sisältöä ei tarvinnut keksiä omasta päästä. 

Kannattaa muistaa, että Safassa on tarjolla muitakin yhteisöjä, joista saa vertaistukea ja mahdollisuuden tavata samanmielisiä kollegoja. Mentorointiohjelman jälkeen voi luontevasti hakeutua mukaan esimerkiksi paikallisosaston, alaosaston tai toimikunnan toimintaan.

Mira Kyllönen

 


Mikä on mentorointiohjelma? Miten toimintaan voi lähteä mukaan?

  • Mentorointiohjelma on suunnattu sparrausta, uusia ajatuksia ja tietoa arkkitehtina Suomessa toimimiseen kaipaaville SAFAn jäsenille.
  • Mentoriksi haetaan työelämässä toimivia arkkitehteja, joilla on 5–40 vuoden työkokemus. Aktorin täytyy olla vähintään maisterivaiheen opiskelija.
  • Mentoroinnin ytimen muodostavat aktorin ja mentorin väliset keskustelut, joiden aiheet vaihtelevat aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan.
  • Ohjelma koostuu SAFAn järjestämistä etätapahtumista sekä kahdenkeskisistä tapaamisista. Mentori-aktori -parit sopivat keskinäiset tapaamiset oman aikataulunsa mukaan.
  • Kiinnostaako mentorointi? Lue lisää ja hae mukaan. Mentorien haku on parhaillaan käynnissä ja aktoreiden haku käynnistyy syksyllä.

 

Hae sivustolta: