Ammattitietoa

Ammattitietoa

Yhdyskuntasuunnittelijan ratkaisutaulukko

Kuinka me kaupunkeja ja yhdyskuntia suunnittelevat arkkitehdit voimme vaikuttaa ja mitä meidän tulee pystyä huomioimaan?

SAFAn yhdyskuntasuunnittelun toimikunta on työssään kartoittanut yhdyskuntasuunnittelun keskeisiä haasteita ja ratkaisuja niihin. Työn tavoitteena oli kehittää arkkitehtien työtä tukeva ratkaisuvalikoima eri tilanteisiin.

Pääteemoiksi nousivat työn, asumisen ja liikkumisen muutokset, uuden rakentamisen sijoittuminen, korjausrakentaminen ja purkaminen, ilmastonmuutos ja vastuullisuus sekä markkinalähtöisyys kaupungissa. Kokonaisuuden hahmottamisen työkaluksi kehittyi matriisimainen taulukkorakenne.

Tutustu ratkaisutaulukkoon täällä (julkaistu 12.4.2021):

Yhdyskuntasuunnittelun ratkaisutaulukko

 

Tekijänoikeusopas

Mitä arkkitehdin tulee tietää tekijänoikeudesta ja käyttöoikeudesta?

Tekijänoikeus on monimutkainen käsite, joka liittyy keskeisesti suunnittelutyöhön. ATL:n ja SAFAn laatima Tekijänoikeusopas toimii arkkitehtien tukena tekijänoikeuskysymyksissä. Oppaasta löytyy mm. hyödyllinen sanasto.

Tutustu Tekijänoikeusoppaaseen täällä (julkaistu 5.5.2021):

Tekijänoikeudesta ja käyttöoikeudesta arkkitehtuurin alalla

SAFAn linjapaperit

SAFAn linjapaperit tekevät liiton yhteiskunnallista toimintaa läpinäkyväksi.

SAFAn ilmastolinjapaperi