Jäsentarina: ”Arkkitehtikoulutus on vasta lähtökohta, josta arkkitehdiksi kehittyminen alkaa”

Merja Pesonen työskentelee Lukkaroinen Arkkitehtien suunnittelujohtajana. Hän pitää elinikäistä oppimista välttämättömyytenä arkkitehdille. Koulutuspäivistä saa hyötytiedon lisäksi tilaa ajatella ja uutta virtaa työhön.

Työskentelen Lukkaroinen Arkkitehdeilla. Meidän 90 työntekijästä valtaosa, noin 60, työskentelee Oulun toimipisteessä, loput Helsingissä ja Turussa. Elinikäinen oppiminen on yrityksessämme viety strategiaan asti, ja kannustammekin jokaista työntekijää käymään vuosittain parin päivän koulutusjakson, kunkin omien kehittymistarpeiden mukaisesti.

Valmistuin arkkitehdiksi Oulun yliopistossa, ja jäin suoraan sen jälkeen Ouluun töihin. Työt eivät kuitenkaan rajoitu Oulun alueelle: hoidettavana on suunnitteluhankkeita eri puolilla Suomea, Espoosta Rovaniemelle. Vain korona-aika teki poikkeuksen reissaamiseen.

Muutoksista on pysyttävä kärryillä kouluttautumalla.

Vaikka töistä irrottautuminen kokonaiseksi päiväksi voi olla joskus hankalaa, se yleensä kannattaa. Koulutuksessa saa ihan eri tavalla tilaa ajatella kuin arkityössä. Olen käynyt muun muassa Safan järjestämän pääsuunnittelijakoulutuksen ja osallistunut liiton Arkkitehtipäiville sekä Ammattipäivä-koulutuksiin.

Mielestäni arkkitehdin peruskoulutuksessa opitaan ajattelua, mutta varsinainen ammattitaito kertyy työssä ja työtä tukevalla täydennyskoulutuksella. Arkkitehtikoulutuksessa jäävät vähemmälle esimerkiksi projektiarkkitehdin tai pääsuunnittelijan töissä tarvittavat vuorovaikutus-, johtamis- ja projektitaidot.

Toisaalta monet suunnittelua sääntelevät määräykset ja lait muuttuvat ajan mittaan, ja muutoksista on pysyttävä kärryillä kouluttautumalla.

Merja Pesonen


Mitä koulutuksia Safan jäsenille on tarjolla? Miten niihin pääsee osallistumaan?

  • Safa järjestää Rakennusinsinöörien Liiton ja Arkkitehtitoimistojen liiton kanssa noin 15 täydennyskoulutusta vuodessa Safan jäsenille
  • Useimpiin koulutuksiin voi osallistua sekä paikan päällä että etäyhteyden välityksellä
  • Safan koulutustarjonta löytyy safa.fi -sivuston tapahtumakalenterista – myös ilmoittautuminen tapahtuu verkossa
  • Koko jäsenistöä koskevat koulutustilaisuudet ovat vuosittain järjestettävät Arkkitehtipäivät ja Ammattipäivä

Hae sivustolta: