Arco voitti Leppävaaran keskuksen yleisen kilpailun

Espoon kaupungin järjestämän Leppävaaran ideakilpailun voittajaksi on valittu arkkitehtitoimisto Arcon ehdotus Walk Around. Kilpailun tuloksella haettiin pohjaa alueen kehitykselle seuraaviksi 10–20 vuodeksi.

Lepuski 2.0: 1. palkinto Walk Around, Arco Architecture Company

Arco Architecture Company on voittanut Leppävaaran keskuksen yleisen ideakilpailun, Lepuski 2.0:n, yhdessä YIT:n ja Rambollin kanssa. Kilpailu käytiin kahdessa vaiheessa.

Toisen palkinnon sai Mikko Siltasen, Elina Ahdeojan ja Mika Saarikankaan ehdotus Lanternat ja kolmannen Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n ehdotus Taikavarpu. Neljäs palkinto jaettiin kahden ehdotuksen kesken, sen saivat Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehtien ehdotus Kroketti ja Echo Urban Design ja Planetary Architecture ehdotuksellaan Superplus. Lisäksi jaettiin kolme kunniamainintaa.

Ideakilpailun tavoitteena oli löytää junaradan pohjoispuoliselle alueelle arkkitehtonisesti, kaupunkirakenteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen, alueen tunnistettavuutta ja vetovoimaa lisäävä kokonaissuunnitelma. Se ohjaa alueen asemakaavoitusta ja toteuttamista vaiheittain seuraavien 10–20 vuoden aikana.

“Walk Around vastasi parhaiten kilpailun tavoitteita rakentaa Leppävaarasta toiminnallisesti sekoittunut keskusta-alue, jossa palvelut, asuminen, työpaikat, tapahtumat ja harrastusmahdollisuudet muodostavat uutta urbaania ja monipuolista kaupunkirakennetta”, toteaa Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja ja tuomariston puheenjohtaja Olli Isotalo tiedotteessa.

Voittajaehdotuksessa radan ja Turuntien ylittävä keskuskortteli yhdistää Leppävaaran kokonaisuudeksi.

Arvostelupöytäkirjassa ehdotusta kuvataan näkemykselliseksi työksi, joka tuo pohjois- ja eteläpuolen vahvasti yhteen ja luo kokonaan uutta kaupunkia radan toiselle puolelle. Rakennusten massoittelulla ympäristön mittakaavaa on onnistuttu säätämään suuresta aina ihmisen kokoiseen, kaupunkitila on mitoitukseltaan luontevaa ja monipuolista. Raskas, mutta uskottavasti esitetty radan- ja tienylitys perustuu rakennuksiin ja kansiin siltojen sijaan, pöytäkirjassa todetaan.

Safa tutkii kilpailuformaattia

Safa aikoo kerätä palautetta kilpailussa käytetystä prosessista, joka yhdisti yleisen arkkitehtuurikilpailun ja suunnitteluvarausmenettelyn toimintatapoja.

Ideakilpailun ensimmäinen vaihe oli kaikille avoin yleinen arkkitehtuurikilpailu. Kilpailun toiseen vaiheeseen tuomaristo valitsi viisi parhaaksi ja kehityskelpoisimmaksi arvioimaansa ehdotusta. Ideakilpailun rinnalla kaupunki haki kilpailualueelle toteuttajia erillisellä suunnitteluvarauksen hakuprosessilla, joka kilpailun toisessa vaiheessa sulautui osaksi ideakilpailua siten, että kilpailun tulos on tarkoitus huomioida suunnittelualuevarauksia myönnettäessä.

Tutustu tekijätietoihin ja arvostelupöytäkirjaan kilpailukalenterissa.

Lepuski 2.0: 1. palkinto Walk Around, Arco Architecture Company
Lepuski 2.0: 1. palkinto Walk Around, Arco Architecture Company
Lepuski 2.0: 1. palkinto Walk Around, Arco Architecture Company

 

Hae sivustolta: