Ekologisen rakentamisen näkökulmia -podcast-sarjan neljäs kausi on täällä

Uusissa jaksoissa puhutaan luonnovarojen ilmastoviisaasta käytöstä ja siitä, kuinka resurssiviisas suunnittelu on välttämätön osa ekologista rakentamista.

ekologisen rakentamisen näkökulmia

Rakentaminen vaatii valtavia määriä materiaalia. Ekologisen rakentamisen näkökulmia -podcastin neljännen tuotantokauden jaksoissa puhutaan luonnovarojen ilmastoviisaasta käytöstä ja siitä, kuinka resurssiviisas suunnittelu on välttämätön osa ekologista rakentamista.

Tutustumme kiertotalouteen uudisrakentamisessa, pohdimme metsien suhdetta rakentamiseen ja esittelemme ekologista tapaa tilojen uudistamiseksi. Lisäksi keskustelemme talouden merkityksestä osana kestävää rakentamista ja pohdimme uusien rakennusten tarpeellisuutta ja arkkitehdin roolia tilanteessa, jossa uudisrakentamisen sijaan keskitytäänkin hyödyntämään olemassa olevaa rakennuskantaa.

Arkkitehdit Laura Lammert, Kristina Färm, Pia Mäklin, Anniina Taivainen sekä arkkitehtiopiskelija Matti Jänkälä toimittavat podcast-sarjaa, jonka tuottaja on EKO-SAFA.

Ekologisen rakentamisen näkökulmia -podcastin uudet jaksot:

Ekologisen rakentamisen näkökulmiaKausi 4, jakso 1:

Kiertotalous rakentamisessa: Case Spolia – Mikko Piitulainen

Ensimmäinen jakso on edelliskauden jatketta, jossa keskusteltiin kiertotaloudesta. Kiertotalouden yrittäjä ja Spolia Design Oy:n toinen perustaja Mikko Piitulainen kertoo, millaista on toimia kiertotalouden asiantuntijana rakennusalalla ja mitä kuuluu rakennusalan kiertotalouden saralla vuonna 2022. Spolia Design Oy on purettujen materiaalien uudelleen käyttöön erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, joka suunnittelee cleantech-rakennushankkeita. Kuuntele jakso.

Ekologisen rakentamisen näkökulmiaKausi 4, jakso 2:

Ympäristöystävällinen remontti – Päivi Himanen

Tila kaipaa päivitystä. Kuitenkin mietityttää remontoinnin ekologisuus ja onko se edes mahdollista. Ei hätää, tässä jaksossa jaamme ideoita ja selvitämme, kuinka toteuttaa vähäpäästöisiä ja terveellisiä remontteja. Käsittelemme mm. mitä huomioida suunnittelussa ja asennuksessa, ekologiset tarvikkeet ja materiaalit ja puretun lajittelu. Tutustumme ekologisesti toteutettuun remonttiin sisustusarkkitehti Päivi Himasen avulla. Jaksossa esitelty Turun kohdetta 64 Labia voi seurata instagramissa @64lab_-tililtä. Kuuntele jakso.

Ekologisen rakentamisen näkökulmiaKausi 4, jakso 3:

Talous ja kestävä rakentaminen – Antti Ruuska

Tässä jaksossa keskustelemme talouden vaikutuksista kestävään arkkitehtuuriin. Syvennymme siihen, kuinka taloudelliset tekijät voivat ohjata kestävämpään kiinteistökehitykseen ja rakentamiseen. Pohdimme, mitä arkkitehdin tulisi tietää aiheista pystyäkseen vaikuttaa taloudelliseen päätöksentekoon. Vieraana on Helsingin Yliopiston ylioppilaskunnan omistaman organisaation YLVA:n Chief Sustainability Officer Antti Ruuska. Kuuntele jakso.

 

Eko-Safan podcastKausi 4, jakso 4:

Arkkitehtuuri ilman rakentamista – Hella Hernberg

Rakentaminen on oleellinen osa luonnonvarojen kulutusta, joka vahvasti edistää ympäristökriisiä ja luo jatkuvia paineita ylläpitää ekstraktivistisia prosesseja. Vastaus aikamme kriiseihin ei siis ole välttämättä uusi rakennus. Jos ilmastokriisi ja resurssipula ajavat kohti päästöjen leikkaamista ja kulutuksen vähentämistä, voisiko arkkitehtuuri keskittyä uuden tuottamisesta muihin prosesseihin, kuten ylläpitoon tai olemassa olevan rakennuskannan käyttöön. Keskustelemme aiheesta arkkitehdin Hella Hernbergin kanssa. Kuuntele jakso.

Eko-Safan podcastKausi 4, jakso 5:

Massiivipuu – tietopaketti metsistä ja insinööripuutuotteista

Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan puurakentamisen kasvattaminen voisi pienentää Suomen kasvihuonepäästöjä jopa 1,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuoteen 2035 mennessä. Puurakentaminen ja etenkin metsät ovat isossa roolissa Suomen tavoitteissa pyrkiä hiilineutraaliuteen.

Tässä jaksossa selvitämme, minkälaisia puurakennuksia Suomessa rakennetaan. Käymme läpi erilaisia puurakenteita ja -menetelmiä. Pohdimme myös, minkälaisia ongelmia puun käyttö voi aiheuttaa kuten luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja mitä metsäsertifiointi käytännössä tarkoittaa. Kuuntele jakso.

Lisää puurakentamisesta:

Kuuntele aiempien kausien jaksot:

Hae sivustolta: