Me Suomen Arkkitehtiliitossa olemme muutoksessa mukana, jäsentemme ja yhteisen elinympäristön puolesta

Liity jäseneksi

Kerrostaloja, tiiltä.

Arkkitehtiuutiset 2 / 2020

”Politiikka kytkeytyy kaupunkisuunnitteluun suoraan ja vahvasti. Jos on kiinnostunut kaupunkisuunnittelusta, joutuu väistämättä tekemisiin politiikan kanssa. Ja päinvastoin: vaaleilla valitut poliitikot joutuvat linjaamaan päätöksillään, miten kaupunkia halutaan kehittää”, Jorma Mukala kirjoittaa au:n kolumnissa.

Tulevia tapahtumia


Tilaa jäsentiedote

Jäsentiedote ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa, ja siinä kerrotaan tulevista tapahtumista, koulutuksista, apurahoista ja muusta ajankohtaisesta.