Ansiomerkki ja kunniaplaketti

Arkkitehtuurin ansiomerkki

ent. SAFA-ansiomerkki

Ansiomerkki on tarkoitettu tunnustukseksi arkkitehdille tai henkilölle, joka on ansiokkaalla tavalla edistänyt rakennustaiteen tavoitteita paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Palkittava toiminta on liittynyt arkkitehdin ammatilliseen tai yleiseen kulttuurityöhön. Kyseessä voi olla myös yksittäinen esimerkillinen arkkitehtuuriteko.

Ansiomerkin myöntää SAFAn hallitus eri hakemuksesta. Hallitus suosittelee, että Arkkitehtuurin ansiomerkkiä jaetaan myös muille kuin arkkitehdeille. Tällaisia voivat olla eri yhteistyötahojen edustajat, kuten insinöörit, kriitikot, rakennuttajat, sisustusarkkitehdit, tilaajat, yhteiskunnalliset vaikuttajat jne.

Hakemus perusteluineen on tehtävä kirjallisesti 2 kuukautta ennen hallituksen kokousta. Hakemuksessa on mainittava asianomaisen henkilön etu- ja sukunimet, hänen ammattitoimintansa, palvelussuhteet ja muut mahdolliset perustelut.

Ansiomerkki on messinkinen kuutio, jonka yläsivuun on kaiverrettu SAFAn virallinen tunnus, acanthuslehvä. Kuution etusivuun kaiverretaan ansiomerkin saajan nimi. Ansiomerkkiin liittyy kunniakirja, johon kirjoitetaan asianomaisen nimi ja myöntämisen perusteet.

SAFAn kunniaplaketti


Kunniaplaketti myönnetään hallituksen päätöksellä pääsääntöisesti arkkitehdille, mutta se voidaan myöntää myös muulle liiton tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneelle henkilölle.