Otto-Iivari Meurman -palkinto

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA jakoi vuoden 2013 Arkkitehtipäivillä ensimmäistä kertaa Otto-Iivari Meurman -palkinnon. Ensimmäinen palkinnon saaja oli emeritusprofessori Jere Maula. Seuraavat palkinnon saajat olivat Reino Joukamo 2014, Arkkitehtuuritoimisto B&M 2015 ja arkkitehdit Trevor Harris ja Hennu Kjisik 2016.

Palkinto jaetaan tunnustuksena arkkitehdille/arkkitehtiryhmälle, joka on merkittävästi vaikuttanut hyvän elinympäristön aikaan saamiseksi.

Myöntämisen perusteena voi olla:
- arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen kaupunkisuunnittelukohde tai sarja kohteita
- pitkäjänteinen toiminta innovatiivisen ja laadukkaan yhdyskuntasuunnittelun hyväksi
- uraa uurtava, yhdyskunta- tai kaupunkisuunnitteluun liittyvä tutkimus-, kehitys- tai opetustoiminta
- ansiokas elämäntyö alueiden käytön suunnittelun parissa

Palkinto jaetaan vuosittain, ellei SAFAn hallitus tai palkintolautakunta toisin päätä. Palkinnon saajan valitsee ehdotusten joukosta lautakunta, jonka Suomen Arkkitehtiliiton hallitus on nimennyt. Palkintona luovutetaan pronssinen Otto-Iivari Meurman -mitali ja kunniakirja. Palkinto luovutetaan Arkkitehtipäivien yhteydessä, jotka tänä vuonna järjestetään Otaniemessä 19.-20.5.2017..

Palkintolautakunta pyytää perusteltuja ehdotuksia Otto-Iivari Meurman -palkinnon saajaksi.

Ehdotukset tulee toimittaa 31.3.2017 mennessä osoitteeseen Suomen Arkkitehtiliitto SAFA/Marja Peltonen, Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki tai sähköpostitse marja.mesila(at)safa.fi.


Otto-Iivari Meurman palkintolautakunta
Arkkitehtiliitto on päättänyt palkinnon perustamisesta 12.12.2011

Meurman

Palkinnon saajat
  • 2013 emeritusprofessori Jere Maula
  • 2014 arkkitehti Reino Joukamo
  • 2015 Arkkitehtuuritoimisto B&M
  • 2016 arkkitehdit Trevor Harris ja Hennu Kjisik