Liittovaltuustovaali 2021

Suomen Arkkitehtiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää 31-jäseninen liittovaltuusto, joka valitaan kolmen vuoden välein pidettävällä vaalilla. Liittovaltuusto nimittää liiton hallituksen ja jäsenet eettiseen valiokuntaan, asettaa toimikunnat sekä määrittelee toiminnan tavoitteet.

Marraskuussa valitaan jäsenet Safan liittovaltuustoon kaudelle 2022–2024. Jos olet kiinnostunut kehittämään Safan toimintaa, asetu ehdokkaaksi! Nyt on hetki ryhtyä valmistelemaan vaaliteemoja ja koota ryhmä.

Liittovaltuustovaali järjestetään sähköisesti 25.10.-8.11.2021. Vaalissa liiton jäsenet valitsevat Safan liittovaltuustoon 28 jäsentä ja opiskelijajäsenet 3 opiskelijajäsentä kolmivuotiskaudeksi. Opiskelijajäsenet muodostavat oman vaalipiirinsä.

Aikataulu

15.6.-22.6. Vaalioikeus tarkistettavissa rekisteristä ja puhelimitse

16.9. mennessä Valitsijayhdistysten ehdokaslistoja ja vaaliliittoja koskevat asiakirjat toimitettava SAFAan

7.10. Ehdokaslista julki

25.10.-8.11. Äänestys (sähköisesti)

10.11. Vaalin tulosten julkistus netissä

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Liiton jäsenellä tai opiskelijajäsenellä on vaalissa äänioikeus, mikäli hänet on hyväksytty liiton jäseneksi tai opiskelijajäseneksi viimeistään hallituksen kokouksessa 10.6.2021 eikä hän ole menettänyt jäsenoikeuksiaan sen jälkeen. Hän on myös maksanut liitolle vaalivuoden 2021 toukokuun loppuun mennessä edellisen vuoden tai sitä vanhemmat jäsenmaksut.

Äänioikeuden voi tarkistaa 15.6.-22.6.2021 SAFAn rekisteristä, jonne pääset kirjautumaan verkkosivuilta. Mikäli nimen ja asiakasnumeron alla oleva Äänioikeus aktiivinen -kenttä on ruksittu, sinulla on äänioikeus vuoden 2021 vaaleissa. Tarkistuksen äänioikeudesta voi tehdä myös puhelimitse liiton toimistosta, puh. 040 1698889.

Vaalioikeutta koskevat huomautukset on esitettävä vaalilautakunnalle viikon kuluessa nähtävänä oloajan päättymisestä, eli huomautusten tulee olla perillä viimeistään 29.6.2021 klo 16.00. Kirjalliset huomautukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tai SAFAn toimiston osoitteeseen, Malminkatu 30, 00100 Helsinki. Kuoressa tulee olla merkintä ”vaaliluettelo”.

Valitsijayhdistykset asettavat ehdokkaat

Jokainen äänioikeutettu liiton jäsen tai opiskelijajäsen on vaalikelpoinen ehdokkaaksi. Hän ei voi kuitenkaan yksin asettua ehdolle, sillä ehdokkaita voivat asettaa vain jäsenten perustamat valitsijayhdistykset. Opiskelijajäsenet eivät voi asettua ehdolle varsinaisten jäsenten valitsijayhdistyksissä, sillä he muodostavat oman vaalipiirinsä.

Ehdokasasettelu tapahtuu siten, että vähintään kuusi liiton äänioikeutettua jäsentä tai opiskelijajäsentä asettaa nimeämänsä henkilöt ehdokkaaksi perustamalla ko. ehdokkaiden valitsijayhdistyksen ja allekirjoittamalla ehdokaslistan.

Kukin valitsijayhdistys ja vaaliliitto saa mahdollisuuden esitellä tavoitteensa ja ehdokkaansa SAFAn verkkosivujen vaaliosiossa, jotka avautuvat syyskuussa.

Asiakirjojen toimittaminen vaalilautakunnalle

Valitsijayhdistysten ehdokaslistoja ja vaaliliittoja koskevat asiakirjat on toimitettava Arkkitehtiliiton toimistoon viimeistään maanantaina 16.9.2021 klo 15.00 mennessä. Liiton toimiston osoite on Malminkatu 30, 00100 Helsinki. Allekirjoitetut asiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen . Asiakirjat suositellaan toimittamaan hyvissä ajoin ennen määräpäivää, jolloin mahdolliset virheet tai puutteet voidaan ajoissa korjata.

Äänestäminen

Vaali toimitetaan ainoastaan sähköisesti 25.10-8.11.2021. Äänestämään pääsee kirjautumalla jäsentunnuksillaan SAFAn verkkosivuille.

Vaaliohje 2021

Tarkka aikataulu

Lomakkeet:

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä järjestösihteeri Katri Laaksoon, puh. 040 169 8889