HESA-SAFA

Hesa-Safa on suurin SAFAn 13 paikallisosastosta. Edustamme lähes kahta kolmasosaa Safan jäsenistä. On tärkeää, että suuren jäsenmäärän ääni kuuluu myös liittovaltuustossa. Liittovaltuustokaudella 2021-24 tärkeimmät vaaliteemamme ovat:

1. Reilu siirtymä vähähiiliseen tulevaisuuteen.

Ilmastokriisin ja luontokadon hillintä luoden laadukasta asuinympäristöä ja säilyttäen kulttuuriympäristöjä. SAFAn on käytettävä vaikutusvaltaansa sekä välittömästi edistettävä jäsentensä osaamista ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen.

2. Meidän kaikkien SAFA:

Arkkitehtien yhteinen arvostettu järjestö, jonka kaikki tuntevat omakseen. Vaalimme eri tehtävissä, elämäntilanteissa ja toimissa vaikuttavien arkkitehtien kollegiaalisuutta. SAFAn toiminnan tulee mahdollistaa niin osaamisen kasvattaminen kuin ajatustenvaihto vapaammissa merkeissä. Liiton viestinnän tulee tuoda jäseniä yhteen ja välittää tehokkaasti tietoa.

3. Arkkitehdit vaikuttavina asiantuntijoina:

Arkkitehdit tunnustetaan laadukkaan rakennetun ympäristön parhaina asiantuntijoina. SAFAn tulee tukea arkkitehtien osallistumista keskusteluun rakentavasti ja moniäänisesti niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa.

Vesa Erikkilä

Äänestysnumero: 66

Rakennetaan kestävää tulevaisuutta ihmisille ja heidän jälkipolville.

Hennu Kjisik

Äänestysnumero: 67

Lisätkäämme jäsenmääräämme vastaamaan (edes) eurooppalaista keskitasoa. Aktivoitukaamme yhteiskunnallisessa keskustelussa ja rakentakaamme parempaa maailmaa kaikille.

Jari Laiho

Äänestysnumero: 68

Kestävää rakentamista ja humaania ympäristöä, joka ei ole pois huomisen lapsilta.

Lennart Lang

Äänestysnumero: 69

Venustas, Firmitas, Utilitas.

Niklas Mahlberg

Äänestysnumero: 70

Ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Sasu Marila

Äänestysnumero: 71

Arkkitehdit monipuolisesti ja näkyvästi kestävän rakennetun ympäristön kehittämiseen!

Marja-Riitta Norri

Äänestysnumero: 72

Tunnetta arkkitehtuuriin, järkeä SAFAn toimintaan.

Tarja Nurmi

Äänestysnumero: 73

Suomen arkkitehtiliitto on nostettava takaisin vahvaksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi, myös asuntopolitiikassa. Helsingin parhaimpien ominaisuuksien ja persoonallisten piirteiden tuhoaminen ylimitoitetuilla asukastavoitteilla on asetettava kriittisesti uudelleen tarkasteltavaksi.

Elizaveta Parkkonen

Äänestysnumero: 74

SAFA, johon halutaan kuulua.

Erkka Peltonen

Äänestysnumero: 75

Rauhaa ja rakkautta.

Arvind Ramachandran

Äänestysnumero: 76

Kohti inklusiivisempaa ja moninaisempaa arkkitehtuurialaa. Towards an inclusive and diverse architecture profession.

Eric Rawlins

Äänestysnumero: 77

Jos kaipaat ammattikunnalle vaikuttavuutta, kaipaat aktiivista arkkitehtiliittoa.

Inari Virkkala

Äänestysnumero: 78

Kestävää ja kaunista arkkitehtuuria ympäristön kantokyvyn ehdoilla.

Linda Wiksten

Äänestysnumero: 79

Yhdessä moniäänisenä SAFA-rintamana tehdään parempaa ympäristöä nykyisille ja tuleville sukupolville!

Ville Ylönen

Äänestysnumero: 80

Arkkitehtuurin ja ihmisen puolesta – mutta ei ketään vastaan.