VATA-SAFA

Vastuuta ihmisistä ja rakennetusta ympäristöstä  

Hyvä ympäristö toteuttaa omia arvojamme omassa ajassamme, paikallisesti ja kestävästi.  

Vain riittävä koulutus tuottaa osaavia arkkitehteja.  

Vain osaamisella vastataan kasvavien kaupunkien ja muuttuvien rakenteiden haasteisiin. 

Julkisiin tehtäviin tarvitaan kokonaisuutta ymmärtäviä, monipuolisesti koulutettuja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun, hyvän arkkitehtuurin ja rakentamisen tilaajia, omistajia, tekijöitä, osaajia, vaikuttajia, keskustelijoita ja puolestapuhujia. 

Sujuvalla yhteistyöllä kohti laadukasta suunnittelua, rakentamista, rakennettua ympäristöä ja yhteistä hyvinvointia ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen haasteet huomioiden! 

Virka- ja toimiarkkitehdit – tjänstemanna arkitekter VATA – SAFA

Tuomo Hahl

Äänestysnumero: 53

Lisää vaikuttamista, yhteistyötä, ekskursioita ja yleisiä arkkitehtuurikilpailuja.

Ilkka Halinen

Äänestysnumero: 54

Jokaisen rakennuskohteen suunnittelijavalinta on merkittävä kunnan/kaupungin identiteettiin vaikuttava tekijä.

Juha Hovinen

Äänestysnumero: 55

Rakennusneuvos valtionhallinnossa, 23 vuoden kokemus kunnallishallinnossa. Davosin julistuksen arvojen ja periaatteiden toteuttamisessa julkiset rakennuttajaorganisaatiot, lupaorganisaatiot, kaupunkisuunnittelu ja SAFA tarvitsevat virka-arkkitehtien laaja-alaista osaamista enemmän kuin koskaan.

Anne Jarva

Äänestysnumero: 56

Sujuva suunnittelu, hyvä laatu ja kestävä ympäristö kunniaan – kauneutta unohtamatta.

Noora Koskivaara

Äänestysnumero: 57

Yhteistyöllä kohti parempaa työelämää. Riittävästi resurssoitu julkinen sektori on hyvän rakennetun ympäristön edellytys.

Tuire Kujala

Äänestysnumero: 58

Vanhassa vara parempi!

Ifa Kytösaho

Äänestysnumero: 59

Työuraa kunnalla – velvollisuus vaikuttaa.

Toimintaympäristön ja huolitellun ympäristön puolesta.

Tiina Leppänen

Äänestysnumero: 60

Arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun puolesta intohimoisesti ja tinkimättömästi.

Elias Rainio

Äänestysnumero: 61

Jatkuvan oppimisen asialla. Vierivä SAFA ei sammaloidu!

Kirsti Reskalenko

Äänestysnumero: 62

Pohjoinen näkökulma kunta-alan arkkitehtien arkeen.

Raija Seppänen

Äänestysnumero: 63

Monipuolista arkkitehdin ammattiosaamista tarvitaan kaupungeissa ja maaseudulla. SAFAssa tulee nähdä ja vaikuttaa tulevaisuuteen.

Helena Teräväinen

Äänestysnumero: 64

Erilaisten, syvääluotaavienkin kokemusteni pohjalta olen vakuuttunut,  että tarvitaan enemmän tutkimusta ja arkkitehtikoulutusta – ja tämän on oltava näkyvisssä myös liiton toiminnassa.

Mari Virtanen

Äänestysnumero: 65

Rakennuttajana kunnalla runsaat 11 vuotta. Jos voisin – yhdistäisin kauneuden, uteliaisuuden ja vilpittömyyden yhteiseen tekemiseen näkökannoista riippumatta.

Motto: Kyseenalaista oikeissa paikoissa.