Pro Kiljava

SAFA omistaa arvokkaan rakennusperintökohteen ja kulttuurimaiseman Kiljavalla Sääksin rannalla. Sen vaaliminen ja saattaminen mahdollisimman laajasti jäsenkunnan hyödyntämäksi lomanvietto-, virkistys-, etätyö-, kokous- ja tapahtumapaikaksi on Pro Kiljavan tavoite. Ehdokkaamme on Vähä-Kiljavan hoitokunnan puheenjohtaja Olli Hakanen.

Olli Hakanen

Äänestysnumero: 81

Kaikkien Kiljava.