EKO-SAFA

ELÄVÄN YMPÄRISTÖN PUOLESTA

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Rakennettu ympäristö aiheuttaa yli 30 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Me arkkitehdit olemme avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Jokainen suunnitteluvalinta on kannanotto ympäristöön. Voimme työmme kautta edistää kestävyyttä ja turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä niin uudis- ja korjausrakentamisessa kuin myös aluesuunnittelussa.

Tue kestävää tulevaisuutta – anna äänesi EKO-SAFAn ehdokkaalle!

Ville Hara

Äänestysnumero: 9

Olemme avainasemassa kehittämässä Suomesta hiilineutraalia. Arkkitehteja tarvitaan lisää, jotta ammattikuvaa saadaan monipuolistettua ja osaamistamme myös tilaajapuolelle.

Salla Hoppu

Äänestysnumero: 10

Elävän kaupungin puolesta.

Johanna Hyrkäs

Äänestysnumero: 11

Rakennusala vaatii radikaaleja avauksia ja aitoa paradigman muutosta – arkkitehteina VOIMME vaikuttaa. Muutoksen ennakointi panostamalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen teemoina esimerkiksi rakentamisen kiertotalous ja prosessit, regeneratiivinen arkkitehtuuri ja aidosti uusiutuvat materiaalit.

Julius Jääskeläinen

Äänestysnumero: 12

Betoniteollisuutta ja autoilua vastaan! Suomesta arkkitehtien johdolla hiilinegatiivisen massarakentamisen mallimaa!

Tuuli Kassi

Äänestysnumero: 13

Valjastetaan luovuutemme lajimme kukoistuksen kannalta visaisimpien, keskeisimpien ongelmien ratkaisuun.

Pia Kilpinen

Äänestysnumero: 14

Kestävää arkkitehtuuria ja kierrätettäviä rakennusmateriaaleja!

Esa Laaksonen

Äänestysnumero: 15

Hiilineutraalia Suomea – keinot meillä on, nyt tarvitaan lisää tekoja.

Jenni Lautso

Äänestysnumero: 16

Tehdään paremmin – arkkitehdin tehtävä on etsiä ja kehittää kestäviä ratkaisuja.

Simon Le Roux

Äänestysnumero: 17

Miten kestävyysmurros on konkreettisesti muuttanut työtäsi? Ammattikunnan tulevaisuus on meidän käsissä, ja SAFAn ilmastolinjaus on otettava yhteisömme sitoutumuksena monialaisen yhteistyöhön.

Anri Linden

Äänestysnumero: 18

Vähähiilisyys on välttämättömyys!

Anu Mansikka

Äänestysnumero: 19

Ilmastotietoisuus ja luonnon monimuotoisuus on otettava yhdyskuntasuunnittelun tavoitteiksi jo tänään.

Ulises Márquez

Äänestysnumero: 20

Olen meksikolaissyntyinen ja sittemmin turkulaistunut arkkitehti. Arvostetaan rakennettua ympäristöämme ja huolehditaan siitä – korjataan mieluummin kuin puretaan.

Tuula Palaste

Äänestysnumero: 21

Kestävää tulevaisuutta lastenlapsillemme.

Anne-Marjo Panu

Äänestysnumero: 22

Maa, vesi, ilma, tuli.

Janne Pihlajaniemi

Äänestysnumero: 23

Arkkitehtien tulevaisuuskuva on rakennettava laadukkaalla työllä, koulutuksella ja tutkimuksella, jotta olemme entistäkin uskottavampia yhteistyökumppaneita.

 

Juha Päätalo

Äänestysnumero: 24

Kestävän arkkitehtuurin raaka-aineet: mittasuhteiden taide, genius loci, luonnolliset materiaalit.

Olli Sarlin

Äänestysnumero: 25

Kestävä tulevaisuus tehdään nyt.

Tuomo Sirkiä

Äänestysnumero: 26

Laadukkaan ja elettävän ympäristön puolesta.

Marja Sopanen

Äänestysnumero: 27

SAFAn kurssi kohti kestävää tulevaisuutta.

Jonna Taegen

Äänestysnumero: 28

Vastuullista toimintaa arkkitehtien ja kestävän rakentamisen puolesta.

Antti Westerlund

Äänestysnumero: 29

Kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville.