Yrittäjä-SAFA

SAFA: arkkitehtien ammatillinen yhdysside. Meitä arkkitehteja on vähän – toimimalla kollegiaalisesti ja rakentavasti voimme vastata mahdollisimman tehokkaasti nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Kilpailutoiminta: keskeinen osa SAFAn toimintaa ja historiaa. Toiminnan turvaaminen parantaa mahdollisuuksiamme vaikuttaa siihen, että rakennetusta ympäristöstä saadaan kestävää ja korkealaatuista.

Moniääninen SAFA: edustamme suunnittelijoina ja yrittäjinä monenlaisia ryhmiä, näkemyksiä ja tehtäviä. SAFAn toiminnassa tarvitaan yrittäjien asiantuntemusta.

Aaro Artto

Äänestysnumero: 30

SAFAn toiminnassa tarvitaan yrittäjien asiantuntemusta ja kokemusta.
Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan kollegiaalisuutta ja vastuuntuntoa.

Tom Cederqvist

Äänestysnumero: 31

Haetaan yhteisiä arvoja ja tavoitteita.

Anna-Mari Gramatikova-Lindberg

Äänestysnumero: 32

Enemmän keskustelua arkkitehtuurista.

Marianna Heikinheimo

Äänestysnumero: 33

Arkkitehtuurilla, arkkitehdeilla ja työllistävillä arkkitehtitoimistoilla on väliä.

Risto Huttunen

Äänestysnumero: 34

Hoki Hoki.

Jenni Hölttä

Äänestysnumero: 35

Vielä parempi maailma luovuudella ja yhteistyöllä.

Juha Luoma

Äänestysnumero: 36

Lapsikin sen tajuaa: koko tai määrä ei voi olla arkkitehtuurin laadun mittari.

Pihla Meskanen

Äänestysnumero: 37

Arkkitehtuurin puolesta monella rintamalla.

Jussi Murole

Äänestysnumero: 38

More with less!

Kirsti Paloheimo

Äänestysnumero: 39

Yhdessä moniäänisesti keskustellen ja suunnitellen kestävää ympäristöä.

Francesc Palomeras

Äänestysnumero: 40

Moniäänisen, itseään arvostavan, reilun ja positiivisesti kriittisen arkkitehtikunnan puolesta.

Tomi Perko

Äänestysnumero: 41

Ei se mitä SAFA voi tehdä sinulle, vaan millaisen sinä voit tehdä SAFA:sta.

Pirjo Sanaksenaho

Äänestysnumero: 42

Siiloista pois. Yhteistyökykyinen arkkitehtikunta kestävän ja kauniin rakennetun ympäristön puolesta.

Tuomas Silvennoinen

Äänestysnumero: 43

Rohkeasti maailmalle.

Jakob Solla

Äänestysnumero: 44

Lopetetaan byrokraattinen näpertely – otetaan tulevaisuuden muutos hallintaan.

Asko Takala

Äänestysnumero: 45

Yhteinen SAFA paremman arkkitehtuurin tekemisen ja tilaamisen mahdollistajana.

Miia-Liina Tommila

Äänestysnumero: 46

Kollegiaalinen SAFA yhdessä nostamaan arkkitehtuurin arvostusta!

Tobias Tommila

Äänestysnumero: 47

Arkkitehti ja arkkitehtuuri eivät saa olla pelkkänä pakollisena pahana – tuodaan tuottamamme arvo selkeämmin esille!

Sami Vikström

Äänestysnumero: 48

Kestävämpää – monimuotoisesti.

Jussi Vuori

Äänestysnumero: 49

Radikaalein keinoin fiksumman tulevaisuuden puolesta!