Arkkitehdit kestävän rakentamisen puolesta

Olemassa oleva rakennuskanta on kestävän rakennetun ympäristön ydin. 

Hyvin suunniteltu rakennus kestää satoja vuosia.

Olemme laaja-alaisen ja moniäänisen arkkitehtikentän puolesta.

Olemme moniarvoisen ja näkyvän SAFAn puolesta. 

Arkkitehti on rakennetun ympäristön asiantuntija, jonka osaamista tarvitaan paitsi suunnittelussa, rakennuttamisessa, opetuksessa ja tutkimuksessa, myös hallinnossa ja politiikassa.

Rakennushistoriatietoisuuden tulee olla lähtökohtana kaikissa rakennetun ympäristön muutoksissa. Kestävän rakentamisen edistäminen on sekä uusien ratkaisujen etsimistä että vanhasta oppimista.

Martino DeRossi

Äänestysnumero: 87

Suunnitellaan ei 50 eikä 100 vuoden, vaan 300 vuoden jaksoille.

Harri Hautajärvi

Äänestysnumero: 88

Tarvitaan lisää kestäviä ratkaisuja, visioita ja osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Siten arkkitehtikunta voi säilyttää asiantuntija-asemansa.

Juhana Heikonen

Äänestysnumero: 89

Käyttö- ja korjauskelpoisen tarpeettomasta purkamisesta on luovuttava. Kulttuuriympäristöjen tuhoaminen uuden alta ei ole kestävää.

Juulia Hokkanen

Äänestysnumero: 90

Ilmasto muuttuu – rakentamisen on muututtava.

Marko Huttunen

Äänestysnumero: 91

Puuta ja painovoimaa! … no — etenkin.

Iida Kalakoski

Äänestysnumero: 92

Säilyttämisestä valtavirtaa!

Olli-Paavo Koponen

Äänestysnumero: 93

Paikka, muisti ja materia arvoonsa.

Robin Landsdorff

Äänestysnumero: 94

Uutta rakennusperintöä etsimässä.

Pekka Lehtinen

Äänestysnumero: 95

Korjaaminen kannattaa.

Panu Lehtovuori

Äänestysnumero: 96

Kaupunki, kulttuuri, oikeudenmukainen transitio.

Tommi Lindh

Äänestysnumero: 97

Otetaan kaikissa korjaus- ja muutostoimenpiteissä huomioon rakennuksiin sitoutunut hiili ja energia.

Mikko Lindqvist

Äänestysnumero: 98

Kestävää korjausrakentamisen kulttuuria ja rakennetun ympäristön vaalimista.

Altti Moisala

Äänestysnumero: 99

Vaihtoehtoja ja monimuotoisuutta rakentamiseen.

Aimo Nissi

Äänestysnumero: 100

Rakennusperinnön vaaliminen on arkkitehdin työtä.

Antti Nyman

Äänestysnumero: 101

Arkkitehtien rooli kasvaa korjausrakentamisen lisääntyessä.

Miia Perkkiö

Äänestysnumero: 102

Otetaan yhdessä vastuu tulevaisuudesta!

Pauliina Saarinen

Äänestysnumero: 103

Minkä vanhasta oppii, sen uudessakin taitaa!

Emilia Saatsi

Äänestysnumero: 104

Vanhan ja uuden kestävän ympäristön puolesta.

Panu Savolainen

Äänestysnumero: 105

Aere perennius.

Katja Savolainen

Äänestysnumero: 106

Kestävä, korjattava, säilyttävä.

Mona Schalin

Äänestysnumero: 107

Taitoa, vastuuta, vaikuttamista.

Rosemarie Schnitzler

Äänestysnumero: 108

Kokenut rakennusperinnön vaalija pientoimistojen, sekä moniäänisen ja vaikuttavan Safan puolesta.

Hanni Sippo

Äänestysnumero: 109

Tilaajan edustajana vaativissa peruskorjaushankkeissa valtiolla.

Mervi Tammi

Äänestysnumero: 110

Kestävään kaavoittamiseen ja rakentamiseen on vielä matkaa, mutta se on saavutettavissa.

Juho Teppo

Äänestysnumero: 111

Alussa olivat suo, kuokka – ja Jussi. 

Nykyään ovat rakennusperintö, korjausrakentaminen ja Arkkitehti.

Nina Väistö

Äänestysnumero: 112

Inhimillistä ja kestävää kerrostumaa, kaiken hyvinvoinnin perustaksi.

Kati Winterhalter

Äänestysnumero: 113

Ajallisesti kerroksellinen ja ikääntyvä ympäristö on ihmiselle lempeä. Oman ympäristön hoito on tärkeä osa maailmassa olemista.

Özlem Özer-Kemppainen

Äänestysnumero: 114

Rakennusperinnön vaaliminen ja kestävä korjaaminen ovat vaikuttavia ilmastotekoja!