Männistön liiketalon kilpailussa kaksi palkintoa

Kuopion Männistön Liiketalo Oy järjesti yhteistyössä Kuopion kaupungin teknisen viraston kanssa suppean kutsukilpailun. Tarkoituksena oli löytää purettavan Männistön liiketalon paikalle rakennettavalle uudelle rakennukselle tehokas ja kaupunkikuvaa täydentävä ratkaisu asemakaavamuutosta varten.

Kilpailuun kutsuttiin Kuopiosta Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkityypit Oy ja Sillman Arkkitehtitoimisto Oy sekä Helsingistä Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy ja Verstas Arkkitehdit Oy. Kilpailijoiden valitsemana tuomariston asiantuntijana toimi arkkitehti Jarmo Pulkkinen.

Kilpailun tavoitteena oli löytää kaupunkikuvaan hyvin sopiva, nykyistä asemakaavaa selvästi tehokkaampi, mielenkiintoinen ja jopa yllätyksellinen asemakaavaratkaisu. Kilpailuehdotuksille asetettiin varsin vähän rajoitteita; mm. rakennusoikeus ja kerrosten lukumäärä oli kilpailijoiden päätettävissä. Kilpailun taso oli hyvä.

Palkintolautakunta ei kuitenkaan päässyt yksimielisyyteen voittajasta, joten päädyttiin jakamaan kaksi jaettua 2. palkintoa, ehdotuksille "Huopikkaat" ja "Linnanherra", tekijöinä Verstas Arkkitehdit Oy ja Sillman Arkkitehtitoimisto Oy. Asemakaavoituksen jatkotyötä esitetään jatkettavaksi näiden kahden ehdotuksen pohjalta. Myös muiden ehdotusten ajatuksia ja ratkaisuja toivotaan voitavan hyödyntää lopullisessa asemakaavassa.

www.sillmanark.com
www.verstasarkkitehdit.fi
Lue lisää:

Jaettu 2. palkinto, ehdotus "Linnanherra", Sillman Arkkitehtitoimisto Oy
Jaettu 2. palkinto, ehdotus "Huopikkaat", Verstas Arkkitehdit Oy

Julkaistu 25.5.2010

Takaisin