SAFA-palkinto Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto Att:lle

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa 21.5. klo 12

Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto myönnetään tänä vuonna Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto Att:lle pitkäjänteisestä työstä korkeatasoisen asuntorakentamisen kehittämiseksi. Palkinto luovutetaan SAFAn Arkkitehtipäivien yhteydessä 21.5. klo 11:45 Kotkan konserttitalolla.

Att on pitkäjänteinen asuntorakentamisen kehittäjä ja suunnannäyttäjä niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa. Att panostaa rakentamisessaan eri tavoin kestävän kehityksen vaatimusten, kuten energiakysymysten, huomioimiseen. Laadukasta suunnittelua Att edistää myös käyttämällä suunnittelijavalinnoissa kehittämäänsä suunnittelu- ja tarjouskilpailukäytäntöä.

– Viimeisten 20 vuoden aikana suomalaista arkkitehtuuria esitelleissä näyttelyissä ja alan julkaisuissa on ollut mukana lukuisia Att:n rakennuttamia hankkeita. SAFA- palkintolautakunta haluaa kannustaa Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistoa kehittämään pääkaupunkiseudun asuntorakentamista entistäkin innovatiivisempaan ja monipuolisempaan suuntaan. Eturivin rakennuttajaorganisaatioilla, kuten Att:lla, on tilaajina ratkaiseva asema laadukkaan ja kestävän rakennetun ympäristömme toteuttajina, palkintolautakunnan puheenjohtaja Rainer Mahlamäki sanoo.

Att:lla on parhaillaan työn alla useita vaativia aloituskortteleita satamien käytöstä vapautuvilla uusilla asuntoalueilla. Käynnistymässä on myös kiinnostavia täydennysrakentamiskohteita lähiöihin eli tulevaisuuden esikaupunkeihin. Kohteilla tulee valmistuttuaan olemaan huomattava esimerkin asema.

– Lähiöiden on mahdollista uusiutua tulevan täydennys- ja korjausrakentamisen kautta. Att:n vahva tahto on kehittää täydentävästä asuinrakentamisesta monimuotoista ja kunkin lähiön erityispiirteitä vahvistavaa. Hyvin suunnitellulla täydennys- ja korjausrakentamisella voidaan lisätä lähiöiden viihtyisyyttä ja vetovoimaa, ja siten eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä vähentää alueellista segregaatiota, Att:n toimitusjohtaja Sisko Marjamaa sanoo.

Vuodesta 1974 lähtien jaettu palkinto on tunnustus yhteisölle, joka on toiminnallaan merkittävällä tavalla edistänyt laadukkaan elinympäristön syntymistä. Palkinnon saajan valitsee Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen Kuntaliiton ja ympäristöministeriön edustajista koostuva viisijäseninen lautakunta, jonka puheenjohtajana toimi tänä vuonna SAFAn puheenjohtaja Rainer Mahlamäki.

Lisätietoja ja lehdistökuvia:
Arkkitehtipäivät
- Rainer Mahlamäki, pj, palkintolautakunta, p. 050 337 6231
- Henna Helander, hankesuunnittelupäällikkö, Att, 040 352 0070
- Päivi Virtanen, tiedottaja, SAFA, p. 050 570 4180
- http://www.att.hel.fi

Julkaistu 20.5.2010

Takaisin