"Oikotie" voitti Kouvolassa

Kouvolan kaupunki järjesti kutsukilpailun Kouvolan ydinkeskustan ideoimiseksi. Kilpailu oli osa Kouvolan keskustavisio-hanketta. Tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja keskustan ydinalueen kaupallisen elinvoiman vahvistamiseksi. Kilpailijoilta odotettiin konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita, joita kiinteistönomistajat sekä keskustan toimijat voivat hyödyntää toiminnassaan.

Kilpailualue käsitti Kouvolan keskustan ydinalueen, joka muodostuu Kävelykatu Manskista sekä siihen rajautuvista kortteleista rautatieaseman ja Kankaan koulun välillä. Kilpailuun kutsuttiin seuraavat kokoonpanot:

- Arkkitehtitoimisto AJAK Oy (työryhmän vetäjä)
Realprojekti Oy
- Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy (työryhmän vetäjä)
Niras Oy, Trafix Oy, WSP Finland Oy
- Edifica Oy (työryhmän vetäjä)
Santasalo Ky, Kari Halonen Consulting Group Ky
- Happimaa Oy (työryhmän vetäjä)
Assidu Finland Oy, Rome Advisors Oy, Arkkitehtipalvelu Oy
- Helsinki Zürich Office Oy (työryhmän vetäjä)
Ramboll Oy
- Pöyry Finland Oy (työryhmän vetäjä)
Santasalo Ky

Ideakilpailun voittajaksi valittiin kilpailutyö "Oikotie", tekijöinään:
arkkitehdit Adalbert Aapola ja Jarkko Kettunen Arkkitehtitoimisto AJAK:sta, kaupallisena konsulttina Realprojekti Oy.

Kunniamaininta annettiin työlle "Liity Kouvolan juoneen!", tekijöinään Antti Ahlava, Tommi Mäkynen ja Mirjam Niemeyer Helsinki Zürich Office Oy:stä, kaupallisena konsulttina Ramboll Oy.

"Voittanut ehdotus on ratkaissut taitavasti Manskin keskeisimmän osan kävelykadun katoksella, lasipalatsin tontin uudisrakennuksella sekä niihin liittyvällä uudella pienimittakaavaisella toriaukiolla. Tilasarja muodostaa keskipisteen koko kaupungille. Ehdotuksen visualisointi osoittaa, että Manskin kävelyalueeseen tulisi panostaa kokonaisvaltaisen konseptin puitteessa.[...] Ehdotuksessa esitetyt rakennettuun ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet antavat hyvän pohjan koko keskusta-alueen vision laatimiselle.", todettiin arvostelussa.

Arvostelupöytäkirja
PDF 1,4Mt
Ehdotusten tekijät
PDF 90,2Kt
Lue lisää

Kouvolan ydinkeskustan ideakilpailun voittanut ehdotus "Oikotie", Arkkitehtitoimisto AJAK Oy


Julkaistu 6.9.2012

Takaisin