Varkauden Kämärin alueen ideakilpailu

Kilpailuaika 1.6.–16.11.2009

Varkauden kaupunki järjesti yleisen aatekilpailun Varkauden Kämärin alueella. Kilpailun tarkoituksena oli uusien toimintaratkaisujen ideoiminen alueelle. Kilpailuehdotuksien odotettiin kehittävän aluetta monipuolisena matkailu-, virkistys-, vapaa-ajan- ja asumiskohteena. Ehdotuksissa tuli huomioida Kämärin alueen luonnonympäristö ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennusperintö.

Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 32 hyväksyttyä ehdotusta. Ideakilpailun haasteeksi osoittautui idean ja suunnitelman yhteensovittaminen; useimmissa töissä painottuivat joko toimintojen ideointi tai hieno kaupunkirakenteellinen kokonaisuus. Kilpailun taso oli hyvä. Se antoi tilaajalle laajan valikoiman ehdotuksia jatkosuunnittelun pohjaksi.

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti antaa ensimmäisen palkinnon 30 000 euroa ehdotukselle ”Sydänpuu”. Ehdotuksen tekijät ovat maisema-arkkitehti TaM Sirpa Mäkilä ja arkkitehti Tytti Wiinikka. Toisen palkinnon 20 000 euroa sai ehdotus ”Kimara”, tekijänä Sanna Jauhiainen, arkkitehti SAFA. Kolmannen palkinnon 13 000 euroa sai ehdotus ”Silmu”, tekijöinä arkkitehdit Adalbert Aapola ja Jarkko Kettunen Arkkitehtitoimisto Ajak:sta. Lunastukset á 6 000 euroa jaettiin nimimerkeille ”Orava”, tekijänä arkkitehti Loona Lepp ja teknikko Paap Ehasalu OU Visioonprojekt:sta Virosta ja ”Nikamat”, tekijänä arkkitehti SAFA Aki Hiltunen Arkkitehtitoimisto Aki Hiltuselta. Lisäksi jaettiin kunniamaininnat ehdotuksille ”Ping pong”, ”Pikkupuu” ja ”Retki”.

Katso tulokset:
Katso ehdotusten kuvat:

Varkauden Kämärin kilpailu, voittanut ehdotus "Sydänpuu", Sirpa Mäkilä ja Tytti Wiinikka


Julkaistu 19.3.2010

Takaisin