Kaupunkilaisten ääni kuuluviin Katajanokan hotellihankkeessa

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA esittää, että ratkaisu Eteläsataman rantavyöhykkeen suunnittelemiseksi haettaisiin valmisteilla olevalla Kirjava Satama -ideakilpailulla. Lisäksi kaupunkilaisilla tulisi olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä alueen suunnittelusta esimerkiksi avoimessa keskustelutilaisuudessa.

- Hankkeen osakseen saama runsas kritiikki osoittaa, että suunnittelun lähtökohdat – rakennuspaikka – on tutkittava uudelleen. Näin keskeiselle paikalle rakennettaessa kaupunkilaisten ja ammattilaisten
esittämää laajaa kritiikkiä ei voida sivuuttaa, vaan on tarjottava vielä mahdollisuus avoimelle kansalaiskeskustelulle, Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja Rainer Mahlamäki sanoo.

- Myös ulkomaisilta arkkitehdeilta pyydetyt lausunnot hankkeesta olisi syytä julkistaa.

Valmisteilla olevan yleisen, kansainvälisen Kirjava Satama -ideakilpailun käynnistymistä on lykätty vuodella. Kilpailualue kattaisi näillä näkymin myös Eteläsataman Katajanokan rannan puoleisen osan.

- Kilpailu tarjoaa parhaan mahdollisuuden saada kansainväliset kilpailijat tutkimaan aluetta ja sen täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisena kokonaisuutena. Yli sata vuotta vanha arkkitehtuurikilpailuinstituutio on monipuolisin, demokraattisen yhteiskunnan periaatteisiin sopiva tapa tuottaa laadukasta rakennettua ympäristöä, Mahlamäki sanoo.

- Päätösten aika on vasta sitten, kun tavoitteet Eteläsataman alueen kehittämisen ja täydennysrakentamisen pohjaksi ovat selvillä, ja suunnittelukilpailu käyty.

Suomen Arkkitehtiliitto on esittänyt jo viime keväänä sekä 2008 kesäkuussa, että alueen suunnittelussa ei ole tutkittu riittävästi erilaisia vaihtoehtoja.

Lisätietoja:
Rainer Mahlamäki, pj, SAFA, p. 050 337 6231


Julkaistu 22.2.2010

Takaisin