Betonijulkisivu –arkkitehtuuripalkinto 2009: Hämeenlinnan maakunta-arkisto arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen

Vuoden 2009 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnon on voittanut Hämeenlinnan maakunta-arkisto, suunnittelijana Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy Helsingistä. Kohteen suunnittelusta ovat vastanneet arkkitehdit SAFA Mikko Heikkinen, Markku Komonen ja Markku Puumala.

”Maakunta-arkisto on julkinen rakennus, jolla tulee olla näkyvä asema ja identiteetti kaupunkikuvassa.
Se ei saa näyttää anonyymiltä varastolta tai konttoritalolta”, kuvailee professori, arkkitehti SAFA Markku Komonen suunnittelun lähtökohtia.

Keväällä 2009 valmistuneella maakunta-arkistolla onkin Hämeenlinnan kaupunkikuvassa näkyvä ja tunnistettava rooli. Pelkistetyn ja muodoltaan selkeän rakennuksen arkisto-osan kaupunkikuvallinen ilme perustuu betonin yksinkertaiseen luontevaan käyttöön ja karkean materiaalin hienovireiset ja herkemmät ominaisuudet esiin tuovaan graafisen betonin kuviointimenetelmään.

”Hämeenlinnassa ikkunaton arkistokontti päällystettiin graafisella betonilla, jonka kuviot on poimittu asiakirjoista, joiden aikajänne ulottuu nykyajasta neljänsadan vuoden taakse. Näin arkkitehtuuri kuvittaa historiallista kertomusta”, kertoo Markku Komonen betonijulkisivujen kuvioiden valinnasta.

Graafikko Aimo Katajamäen arkiston laajasta aineistosta valitsemat ja pinnan suunnittelussa käyttämät rakennuksen arkisto-osan julkisivujen typografiset merkit, tekstit ja kuvat ovat samalla kertaa kauniin dekoratiivisia ja kuvastavat rakennuksen sisältöä avoimesti ja suoraviivaisesti.

Betonikeskus ry:n toisen kerran järjestämän arkkitehtuuripalkintokilpailun tarkoituksena on tuoda esiin toteutettuja onnistuneita betonijulkisivukohteita ja niiden suunnittelijoita. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailussa palkitaan 10.000,- eurolla voittaneen julkisivun suunnitellut arkkitehtuuritoimisto.

Vuoden Betonirakenne 2009 -kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi professori, arkkitehti SAFA Hannu Huttunen ja jäseninä arkkitehti SAFA Samuli Woolston sekä arkkitehti SAFA, päätoimittaja Maritta Koivisto. Tuomariston sihteerinä toimi dipl.ins., tuoteryhmäpäällikkö Arto Suikka Betonikeskus ry:stä.

Lisätietoja:
• Betonikeskus ry / Betonitieto Oy: puh. 09 - 6962 360
http://www.betoni.com/ajankohtaista/
• Hämeenlinnan maakunta-arkiston lehdistökuvat löytyvät osoitteesta:http://www.betoni.com/ajankohtaista/

Julkaistu 3.11.2009

Takaisin