Arkkitehtien asiantuntemus säilytettävä Raision maankäytön suunnittelussa

Raision kaupungissa suunnitellaan teknisen keskuksen organisaatiomuutosta. Sen seurauksena kaavoituksen johto siirtyisi maankäyttöpalvelujen johtajalle, joka toimisi lisäksi kunnan kiinteistöinsinöörinä. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on esittänyt huolensa tilanteesta Raision kaupungin luottamushenkilöille.

- Kaavoitusarkkitehtien ja -päällikön asiantuntemuksella on kaupungin maankäytön kehittämisessä ratkaiseva merkitys. Arkkitehdin tutkinto puolestaan on ainoa yliopistotason tutkinto, joka antaa pohjakoulutuksen laaja-alaiselle yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun osaamiselle. Arkkitehtien asiantuntemus on välttämätöntä kaavoituksen johdossa sekä kaavoitushankkeiden strategisessa valmistelussa, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn puheenjohtaja Rainer Mahlamäki sanoo.
Sekä kunnan kaavoittajalla että kiinteistöinsinöörillä on omat lakisääteiset tehtävänsä ja pätevyysvaatimuksensa. Kumpikin tehtävä edellyttää lisäksi laajaa kokemusta ja syvää osaamista omalta alaltaan.

- Maankäytön suunnittelusta vastuullisen viranhaltijan on kuitenkin oltava ensisijaisesti kaavoituksen asiantuntija. Kaavoitus luo pysyvää kaupunkiympäristöä, joka vaikuttaa niin kaupungin toimivuuteen ja viihtyisyyteen kuin mielikuviin kaupungista, Mahlamäki toteaa.

Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on valtioneuvoston vuonna 1998 hyväksymä ja sitä uusitaan parhaillaan. Ohjelmalla halutaan turvata, että rakennetun ympäristön laatu maassamme pysyy korkeana. Maankäytön laadukas kehittäminen edellyttää laaja-alaista asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, jonka tulos näkyy rakennetussa ympäristössä pitkään.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA toivoo, että Raision kaupungin luottamushenkilöt turvaavat kaupunkirakenteen onnistuneen kehittämisen ja tekevät päätöksen, joka mahdollistaa arkkitehtien toimimisen jatkossakin kaupungin johtavissa maankäytön- ja kaupunkisuunnittelun tehtävissä.

Julkaistu 22.9.2009

Takaisin