Arkkitehtuurille alan yhteinen tiedotuskeskus

Arkkitehtuurin ala saa oman tiedotuskeskuksen, kun Arkkitehtuurin tiedotus- ja edistämiskeskus aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2012. Toimintaa hallinnoi juuri perustettu yhdistys Arkkitehtuurikeskus ry, jonka taustalla ovat kaikki alan keskeiset järjestöt: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen rakennustaiteen museo, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Rakennustietosäätiö RTS ja Alvar Aalto -säätiö.

Perustettavan tiedotus- ja edistämiskeskuksen tehtävänä on edistää arkkitehtuurin asemaa yhteiskunnassa ja tehdä näkyväksi arkkitehtuurin osaamis- ja kehityspotentiaalia. Keskus ylläpitää suhdeverkostoja ja palvelee niin arkkitehtuurin kenttää kuin rakennusalaa ja yhteiskunnan eri toimijoita.

Uudesta tiedotuskeskuksesta tulee keskeinen toimija arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön kenttään. Se tarjoaa alan toimijoille pysyvän yhteistyöfoorumin ja edistää riippumattomana toimijana alan hankkeita ja tiedotusta.

Keskuksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on jatkaa valtakunnallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman edistämistyötä (http://www.apoli.fi). Sen työkenttään kuuluvat myös lasten ja nuorten
arkkitehtuurikasvatuksesta huolehtiminen sekä suomalainen arkkitehtuurivienti.

Julkaistu 14.12.2011

Takaisin