Arkkitehdin diplomityö palkittiin Vuoden kuntagraduna

Kuntaliitto tiedottaa 17.10.2011

Vuoden kuntagradu käsittelee kaupunkien kutistumista

Kuntaliitto palkitsi vuoden parhaana kunta-alaa käsittelevänä opinnäytetyönä arkkitehti Sofia de Vochtin tutkielman, jossa perehdytään kaupunkien kutistumiseen suomalaisena ilmiönä. Lisäksi Kuntaliitto myönsi kunniamaininnat kahdelle muulle opinnäytetyölle.

Työssään de Vocht tarkastelee kutistumista toisaalta yleisenä ja globaalina ilmiönä, toisaalta paikkakunnan historian ja kaupungin kehityspiirteiden analyysin avulla. Lisäksi de Vocht pohtii, miten kutistuminen vaikuttaa kaupunkiin ja ideoi kaupungille neljä mahdollista tulevaisuutta. Esimerkinomaisena tutkimus- ja suunnittelukohteena on Pohjois-Savossa sijaitseva Varkauden kaupunki.

- Tekijä käsittelee Suomessa melko tuntematonta ja jopa tabuna pidettyä kutistuvien kaupunkien ilmiötä ja nostaa sen keskusteluun. Työssä on yhdistetty onnistuneesti perinteisen kaupunkisuunnittelun ja skenaarioihin perustuvan lähestymistavan keinoja ja siinä nivotaan jäntevästi yhteen globaalit megatrendit ja niiden vaikutukset yksittäisessä kaupungissa, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom perustelee valintaa.

Tutkielma saa kiitosta aiheen ajankohtaisuudesta, lähestymistavan tuoreudesta ja käyttöarvosta kuten myös tulevaisuussuuntautuneisuudesta, kielen elävyydestä ja kuvien havainnollistavasta käytöstä. Työtä pidetään poikkeuksellisen mielenkiintoisena ja tärkeänä.

Sofia de Vochtin diplomityö ”Varkaus: Neljä tulevaisuutta kutistuvalle kaupungille” on tehty Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunnan arkkitehtuurin laitokselle.

Lue lisää

Julkaistu 18.10.2011

Takaisin