Orkidea-sairaalan rakentaminen järkevä sijoitus tulevaisuuteen

Julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 11.10.2011

Keskustelu Espoon Puolarmetsän sairaalasta käy vilkkaana. Sairaalan laajennuksesta käytyä kansainvälistä arkkitehtuurikilpailua on pidetty epäonnistuneena ja kalliina. Rakentamiskustannusten on väitetty nousevan jopa 300 miljoonaan euroon. Voittanut Orkidea-suunnitelma on leimattu “kukkaseksi”, jonka kaareutuvat seinät käyvät raskaaksi espoolaisten veronmaksajien kukkarolle.

Vuonna 2008 pidetyn yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun aiheena oli uudenlainen sairaalakonsepti. Yksi keskeisimmistä tavoitteista oli kehittää ratkaisuja, jotka edistävät potilaiden omaehtoista kuntoutumista ja parantavat hoitotuloksia. Lisäksi tavoiteltiin viihtyisää ja toiminnallisesti tehokasta työympäristöä.

Kilpailun aikana parhaista ehdotuksista tehtiin alan huippuammattilaisen toimesta hinta-arvio. Orkidea ei ollut halvin suunnitelma mutta ei myöskään kallein. Kaikkia kustannuslaskettuja töitä, joukossa myös useita suorakulmaiseen muotokieleen perustuvia ehdotuksia, pidettiin taloudellisesti toteutuskelpoisina. Halvimman ja kalleimman suunnitelman ero oli alle 10 %.

Kilpailun kustannukset olivat alle 0,3 % hankkeen kokonaisrakennuskustannuksista, johon kuuluvat suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen. Vastaavasti rakentamiseen kohdistuvat kustannukset ovat hyvin pieniä, jos niitä verrataan sairaalan käyttökustannuksiin.

European Health Property Networkin mukaan uuden sairaalan investointikustannukset (rakennus, tontti, sairaalalaitteisto, irtokalusteet) ovat yleensä noin 2,5 % sairaalan koko elinkaaren (25 v.) käyttökustannuksista. Todellinen säästön mahdollisuus on siis rakentamisen jälkeisten kustannusten hallinnassa.

Kilpailulla etsittiin hoitotuloksia ja työtehokkuutta parantavaa ratkaisumallia, ja Orkidea vastasi erinomaisesti tähän haasteeseen. Palkintolautakunta, johon kuului arkkitehtien lisäksi poliittisia päättäjiä, kaupungin virkamiehiä ja lääkäreiden sekä hoitohenkilökunnan edustajia, oli päätöksessään yksimielinen.

Kilpailun jälkeen suunnitelman pinta-ala kasvoi lähes 10 000 neliömetrillä, mikä osittain selittää kustannusten nousua. Tällä hetkellä bruttoneliömäärä on sama kuin kilpailuvaiheessa, ja indeksitarkistettu tavoitehinta 230 miljoonaa euroa. Hinta sisältää rakennuttamisen, suunnittelun ja rakentamisen, ei esimerkiksi irtokalustamiskustannuksia eikä rahoitusmallista aiheutuvia kustannuksia.

Rakentamiskustannusten hallinnassa tulisi kiinnittää huomiota muihinkin tekijöihin kuin suunnitelmaan. Esimerkiksi valitun rahoitusmallin rinnalle tulisi tuoda muitakin vaihtoehtoja. Vain todella harvat rakennusyhtiöt ovat valmiita lähtemään mukaan ns. kumppanuus- tai elinkaarimalliin, jossa rakennusyhtiö vastaa rakentamisen ohella esimerkiksi rakentamisen jälkeisen ajan ylläpidosta ja huollosta.

Säästöjen toivossa Orkideaa on yritetty sijoittaa, Puolarmetsän asemesta, Jorvin sairaalan kupeeseen. Hankintalain mukaan kyseessä olisi eri hankinta, joka tulisi kilpailuttaa uudelleen. On myös ehdotettu, että jokin muu palkittu tai lunastettu työ toteutettaisiin. Suora toimeksianto voidaan kuitenkin antaa hankintalain mukaan vain voittaneen ehdotuksen tekijöille.

Espoon kaupungin tulisi pitää kiinni alkuperäisistä suunnitelmistaan ja toteuttaa kilpailun tuloksena valikoitunut korkeatasoinen suunnitelma Puolarmetsään. Espoolaisina veronmaksajina pidämme Orkidean rakentamista järkevänä sijoituksena tulevaisuuteen.

Lars Hagman
tekn.tri, arkkitehti
Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kilpailutoimikunnan jäsen

Juha Jääskeläinen
arkkitehti
Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kilpailusihteeri

Julkaistu 14.10.2011

Takaisin