ARMI ry:n ja Invalidiliitto ry:n vuoden 2009 esteettömyyspalkinto Hyvinvointikeskus Onnille

ARMI ry:n ja Invalidiliitto ry:n esteettömyyspalkinto 2009 on myönnetty Hyvinvointikeskus Onnille. Hyvinvointikeskuksen ratkaisu edustaa kokonaisvaltaista toimintamallia, jossa kaikkia kuntalaisia palveleva keskus monipuolisine palveluineen on sijoitettu kunnan keskustaan.

Palkinto luovutettiin 5.5.2009 ARMI-päivillä Helsingin Katajanokalla Wanhassa Satamassa, ja sen vastaanottivat Pukkilan kunnanjohtaja Juha Myyryläinen ja arkkitehti Markku Sievänen.

Lisäksi palkintolautakunta jakoi kunniamaininnat Esteetön matkakeskus -ohjeistukselle matkakeskusten yhtenäisen visuaalisen ilmeen ohjeistuksesta esteettömyyden kannalta ja Espoon vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmälle menettelytavasta rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämiseksi. Kunniamaininnat vastaanottivat Creadesign Oy:n toimitusjohtaja Hannu Kähönen sekä Rakennetaan kaikille -työryhmän puheenjohtaja Martti Rantavuori ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta Eero Rouhiainen.

Hyvinvointikeskus Onni on Pukkilan kunnan toteuttama hanke, jossa ikääntyvien monipuoliset palvelut ja asuminen on järjestetty aivan kunnan ydinkeskustaan, kaupallisten ja kunnan palvelujen yhteyteen. Kohde palvelee monipuolisesti kaikenikäisiä kuntalaisia. Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu esteettömyys ja monikäyttöisyys – tilat ovat joustavia ja muunneltavissa. Hyvinvointikeskus Onnin kaltaisten kestävän kehityksen mukaisten esteettömyysratkaisujen toivotaan toimivan mallina myös muille.

Esteetön matkakeskus -ohjeiston visuaalinen ohje tarjoaa suuntaviivat matkainformaation yhtenäiselle ilmeelle ja esteettömälle toteutukselle ja täydentää jo aiemmin ilmestynyttä ohjeistoa. Ohje pyrkii esittämään esteettömyyttä ja käytettävyyttä koskevat ratkaisut yleisten suunnitteluperiaatteiden pohjalta. Tavoitteena on, että matkakeskukset palvelevat mahdollisimman hyvin kaikkia käyttäjiä: niin ikääntyviä kuin pienten lasten kanssa kulkevia sekä muita liikkumis- ja toimimisesteisiä matkustajia. Ohjeisto muodostaa toimintatapoja yhtenäistävän koosteen, jonka toteutus kohdistuu matkakeskuksiin ja palvelee tätä kautta suuria käyttäjämääriä.

Rakennetaan kaikille -työryhmä on vaikuttanut kunnassa julkisen puolen rakentamisen esteettömyyden edistämiseen niin suunnittelijoiden kuin kunnan virkamiestenkin taholla. Konsepti on mallinnettavissa myös muualle maassamme.

Joka toinen vuosi jaettava esteettömyyspalkinto annetaan tunnustuksena toiminnalle tai kohteelle, joka toteuttaa laajaa näkemystä esteettömyydestä ja Design for All -periaatteesta. Palkinto myönnetään toiminnasta, joka valtakunnallisesti merkittävällä tavalla on edistänyt esteettömän rakennetun ympäristön syntymistä ja tuo esteettömyydestä esille uudenlaisia näkökulmia. Palkinnon saajan valitsee ARMI ry:n ja Invalidiliitto ry:n edustajista koostuva kuusijäseninen palkintolautakunta, jonka puheenjohtajana vuonna 2009 on toiminut Invalidiliitto ry:n edustaja, arkkitehti SAFA Niina Kilpelä.

Julkaistu 5.5.2009

Takaisin