"Askel" voittoon Lappeenrannan Citykorttelin kutsukilpailussa

Lappeenrannan kaupunki järjesti kutsukilpailun Citykorttelin suunnittelusta. Tarkoituksena oli ratkaista korttelin rakentamisen volyymi kaupunkikuvaan sopivalla tavalla, löytää toimiva liikennesuunnitelma ja luoda ainutlaatuinen aukio kaupungin sydämeen.

Kilpailuun kutsuttiin kolme suunnittelutoimistoa: Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, Arkkitehtitoimisto Harris – Kjisik Oy ja JKMM Arkkitehdit Oy. Kilpailijoitten tehtävänä oli suunnitella korttelin rakentuminen kaksivaiheisena sekä korttelin ja kirkon väliin jäävä Marian aukio.

Citykorttelista halutaan yhtenäinen kokonaisuus, joka rajaa katu- ja aukiotiloja kaupunkimaisen ehjästi, samalla avautuen järvelle pohjoiseen. Korttelin eheyttä edistää rakennusmassojen tasainen kerrosluku. Arvostelussa kiinnitettiin huomiota ehdotusten kehityskelpoisuuteen, 1. vaiheen rakennettavuuteen sekä 2. vaiheen visioon kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan kannalta. Huomiota kiinnitettiin myös rakentamisvaiheiden yhdistymiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaikki kolme kilpailutyötä olivat ratkaisuiltaan erilaisia ja antoivat hyvin mahdollisuuksia korttelin kehittämiseen. Ehdotus "Askel" oli suunnitellut korttelin kutakuinkin tasakorkuisena kokonaisuutena, kun ehdotukset "Dynamo" ja "Ruado ruattu" olivat nostaneet kortteliin kerrosluvultaan muista selkeästi poikkeavan rakennuksen.

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti valita kilpailun voittajaksi ehdotuksen "Askel", tekijöinään arkkitehdit SAFA Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä JKMM Arkkitehdit Oy:stä. Ehdotus ottaa parhaiten huomioon ympäröivän kaupunkirakenteen. Se luo voimakkaan kaupallisen keskuksen, sijoittaa asumisen luontevasti, viihtyisästi ja kauniisti sekä avaa uusia kaupunkinäkymiä. Marian aukion ympäristötaiteellinen ote on vakuuttavaa ja suunnitelma korostaa kirkon asemaa kaupunkikuvassa.

Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Voittanut ehdotus "Askel", JKMM Arkkitehdit Oy

Voittanut ehdotus "Askel", JKMM Arkkitehdit OyArvostelupoytäkirja
PDF 3,6Mt
Lehdistötiedote 14.6.2011
PDF 15,5Kt
Lue lisää:

Julkaistu 14.6.2011

Takaisin