Riihimäen Peltosaaren kilpailun voittoon "tasapainoinen ja yksityiskohdiltaan rikas ehdotus"

Riihimäen kaupungin järjestämällä ideakilpailulla haettiin Peltosaaren alueelle ratkaisuja asuin- ja työpaikkarakentamisen määrälle ja sijoittumiselle sekä täydennysrakentamiselle. Myös liikennettä, erityisesti kevyttä liikennettä ja pysäköintiä haluttiin järjestää uudelleen.

Kilpailuehdotusten arvostelukriteereinä olivat innovatiivinen kaupunkisuunnittelu, uusi ilme Peltosaaren kaupunginosalle, ekotehokkuuden ja ekologian huomioiminen, toimivat liikenneratkaisut, toteuttamiskelpoinen perusratkaisu, yhteisöllisyyttä edistävä asumisratkaisu ja olemassa olevan ympäristön ja rakennuskannan huomioiminen ja kehittäminen.

Kilpailutehtävä osoittautui paitsi kiinnostavaksi, myös hyvin haasteelliseksi. Lähtökohtana oli paikoin jo suhteellisen tiiviiksi rakentunut alue, jossa osittainen eristyminen on tapahtunut alueen sisällä ja koko alueella suhteessa muuhun kaupunkiin. Rakenteellisia haasteita toivat jo aiemmin alueen reunaan siirretty jokiuoma tulva- alueineen ja rautatie melu- ja tärinävaikutuksineen.

Peltosaaren ideakilpailun osakseen saama suuri kiinnostus (61 ehdotusta) ilahduttaa ja rohkaisee kilpailun järjestäjää Riihimäen kaupunkia Peltosaaren haasteellisen asuinalueen parannustoimenpiteissä.

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti antaa ensimmäisen palkinnon ehdotukselle ”Spinning Wheels”, tekijänä arkkitehti Antti Huttunen. Toinen palkinto jaettiin ehdotuksille ”Kalliosaari”, tekijänä Arkkitehtitoimisto Ajak ja ”Virtanen”, tekijänä Serum Arkkitehdit Oy. Lunastukset päätettiin jakaa ehdotuksille ”Kohtaamisia”; WSP Finland Oy, ”Latvavesi”; arkkitehti Risto Vuori ja ”Vihreä Magneetti”; arkkitehdit SAFA Kristina Karlsson ja Pauliina Koskinen Tonboe. Lisäksi päätettiin antaa kolme kunniamainintaa ehdotuksille ”Aurinkotuuli”, ”Oiva” ja ”Varrella virran”.

Voittaneesta ehdotuksesta todettiin muun muassa: "Uuden ja vanhan rakenteen liittyminen yhteen on ratkaistu vaivattomasti ja se antaa hyvän ja realistisen lähtö-kohdan alueen vaiheittaisen toteutuksen suunnittelulle."

www.peltosaarenideakilpailu.fi
Arvostelupöytäkirja
PDF 7,8Mt

Voittanut ehdotus "Spinning wheels", arkkitehti Antti Huttunen

Julkaistu 16.3.2011

Takaisin