Liedon kilpailussa jaettiin kolme palkintoa

Liedon kunnan järjestämän kutsukilpailun tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisimman laajasti ja ennakkoluulottomasti niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, joita Valtatie 10 linjaaminen keskustan ohitse tarjoaa kuntakeskuksen kehittämiselle. Lisäksi haettiin ideoita mm. Kirkkotien vanhan keskusta-alueen täydennysrakentamiseen.

Tarkoituksena oli löytää kuntakeskuksen keskeiselle osa-alueelle korkeatasoinen maankäytön ratkaisu, joka tukee asumisen, yritystoiminnan, julkisten palveluiden, virkistyksen ja liikenteen kehittymistä alueella.

Kilpailuun kutsuttiin kuusi toimistoa ja lopulta jaettiin kolme palkintoa. 1. palkinto annettiin Arkkitehdit Anttila & Rusasen laatimalle ehdotukselle ”Kotipesä”, toinen palkinto Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiaisen ehdotukselle ”Maisemissa” ja kolmas palkinto Arkkitehtuuritoimisto B&M:n laatimalle ehdotukselle ”Kaukomieli”.

Lue lisää:

Lehdistötiedote 13.12.2010
PDF 9,2Kt

1. palkinto, ehdotus "Kotipesä", Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

1. palkinto, ehdotus "Kotipesä", Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy2. palkinto, ehdotus "Maisemissa", Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy

2. palkinto, ehdotus "Maisemissa", Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy3. palkinto, ehdotus "Kaukomieli", Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy

3. palkinto, ehdotus "Kaukomieli", Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
Julkaistu 13.12.2010

Takaisin