RIL-palkinto 2010 Kempeleen ekokylälle

RIL-palkinnon on voittanut tänä vuonna Kempeleen ekokylä. Kempeleen ekokylä on oiva esimerkki kokonaiskonseptin tai järjestelmän kehittämisestä, pienen yrityksen innovatiivisuudesta, olemassa olevan teknologian soveltamisesta käytännönläheisesti uuteen ratkaisuun sekä energia- ja ilmastohaasteisiin vastaamisesta. Hajautettu energiatuotanto hyödyntäen uudistuvia energialähteitä on yksi keino rakentaa kestävää yhdyskuntaa, kertoo voittajan tänä vuonna valinnut Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara.

Erityisesti Saarnivaaraa miellytti se, miten Kempeleen ekokylässä on otettu haltuun kokonaisjärjestelmä metsähakkeen hankintalogistiikasta ja energian tuotannosta matalaenergiatasoisiin rakennuksiin ja aina asukkaiden energiakäytön tottumuksiin asti.

Rakennuksissa käytettävän ja rakentamiseen kuluvan energian osuus energian loppukäytöstä on 42% ja Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 38%. Suomen kasvihuonekaasupäästöjen tavoitteita ei kyetä täyttämään ilman rakennusalan sitoutumista tavoitteisiin ja voimakasta panostusta uusiin ratkaisuihin.

Kempeleen ekokyä on itsenäinen saareke
Kempeleen ekokylä on kymmenen omakotitalon koealue, jossa alueen sähkö- ja lämpöenergia tehdään omassa CHP-laitoksessa (yhdistetty lämmön ja voiman tuotantolaitos) puuhakkeesta sekä tuulivoimalla. Aluetta ei ole kytketty ollenkaan valtakunnan sähköverkkoon. Tavoitteena oli uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiaomavaraisuus, yhteisöllisyys sekä energian säästäminen.

Kilpailun toisen sijan jakoivat Cygnaeuksen koulun laajennus ja KIRNU
Cygnaeuksen koulun laajennus Jyväskylässä on Jyväskylän kaupungin tilapalvelun rakennuttama koulu, joka toimii peruskorjattavien koulujen ja mahdollisesti myös päiväkotien ns. väistötilana.

Se on kustannus- ja energiatehokas vaihtoehto parakkikouluille. Kustannussäästöä saavutettiin mm. purkamalla vanha koulurakennus vain osittain ja hyödyntämällä vanhat perustukset ja runkorakenteet.

Tilaaja oli Jyväskylän kaupungin tilapalvelu, rakennuttajakonsultti Inmeco Oy Rakennuskonsultit, arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy, rakennesuunnittelija Ramboll Oy, LVI-suunnittelija Ins.tsto Mittatyö, urakoitsija SRV Keski-Suomi ja elementtitoimittajana Paroc Panel Systems Oy Ab.

Energiaa säästöviä talotekniikkaratkaisuja ja ekologisia rakennusmateriaaleja
Suomen paviljonki KIRNUn arkkitehtuuri on erittäin haastavaa, koska rakennus ei ole mihinkään suuntaan symmetrinen vaan sekä säde että kehän kaarevuus muuttuu. Teräsrunko koostuu 21 erilaisesta ulko- ja sisäkehällä olevasta ristikkorakenteesta. Muuntojoustavuus on otettu rungon suunnittelussa siten huomioon, että rakennukseen voidaan rakentaa tarvittaessa nykyisen 2 ja 3 kerroksen väliin 2 lisäkerrosta sekä lisätä ikkunoita.

Rakennuksen mallinnuksessa käytettiin TEKLAn ohjelmaa ja arkkitehti käytti Rhino-ohjelmaa. TEKLA-mallia käytettiin tiedonsiirtoon eri osapuolten välillä, teräsrakenteiden suunnitteluun ja valmistukseen sekä työmaatoteutuksen suunnitteluun ja aikatauluseurantaan. Vaikeusastetta kasvatti Suomen paviljongin rakennustontin ahdas koko eli varastointitila oli minimaalista ja nostureiden toimintasäde oli rajoitettu.

KIRNUssa on lukuisia energiaa säästäviä talotekniikkaratkaisuja ja ekologisia rakennusmateriaaleja kuten kohteeseen erityisesti räätälöidyt UPM:n Profi julkisivupaanut.

Tilaaja oli Finpro, rakennuttajakonsultti Lemminkäinen Talo Oy International, Arkkitehtitoimisto JKMM ja pääurakoitsija Shanghai Cosco Construction Contract Co. Ltd.

Lisätiedot
- Veli-Pekka Saarnivaara, pääjohtaja, Tekes, puh. +358 1060 55700
- Helena Soimakallio, toimitusjohtaja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, p. 040 550 7706, helena.soimakallio @ ril.fi

Julkaistu 11.11.2010

Takaisin