Hämeenkadun alueen kutsukilpailu Jyväskylässä ratkesi

Jyväskylän kaupunki yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen, Lemminkäinen talo Oy:n ja SATO Rakennuttajat Oy:n kanssa järjestivät kutsukilpailun Jyväskylän Hämeenkadun alueen suunnittelusta. Kilpailuun kutsuttiin kuusi toimistoa.

Voittajaksi valittiin Verstas Arkkitehdit Oy:n ehdotus "Noste". Ehdotuksesta todettiin muun muassa seuraavaa:"Vapaudenkadun suuntaan ratkaisu on kaupunkikuvallisesti luonteva. Pistetalot hyödyntävät ympäröivää rakennettua ympäristöä ja suurmaisemaan avautuvia näkymiä. Alvar Aallon suunnitteleman Casa Laurenin asemaa kaupunkikuvassa on kunnioitettu hienovaraisesti. Hannikaisenkadun varren jättäminen avoimen puistomaiseksi on rohkea ratkaisu." Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n ehdotukselle "Wiwi ja Wagner" annettiin kunniamaininta.

Hannikaisenkadun ja Vapaudenkadun väliin jäävä kiilamainen kilpailualue sijaitsee Jyväskylän historiallisen ruutukaava-alueen reunalla. Sillä on erityinen kaupunkikuvallinen merkitys lähestyttäessä Jyväskylän keskustaa lounaasta sisääntuloväylää pitkin.

Kilpailun tarkoituksena oli laatia alueelle omaleimainen, vetovoimainen ja toteutuskelpoinen asuin- ja liikekorttelisuunnitelma. Alueen maisemallisia, kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia elementtejä tuli hyödyntää suunnitelmassa.

Palkintolautakunta piti kilpailun tasoa hyvänä vaikka kilpailutehtävä osoittautui haastavaksi. Tärkeänä pidettiin, että Jyväskylän kaupunkikuvallisesti merkittävät, paikan henkeä luovat elementit oli huomioitu osana täydentyvää korttelirakennetta. Kilpailu osoitti, että kilpailualueella tehokaskin rakentaminen on mahdollista toteuttaa hienovaraisesti.

Lue lisää:
Arvostelupöytäkirja
PDF 4,3Mt
www.verstasarkkitehdit.fi

"sisääntulo Jyväskylään" – Hämeenkatu street area, winning entry "Noste", Verstas Architects Ltd.Julkaistu 29.10.2010

Takaisin