Uranäkymiä ja vertaistukea

Mikko Siitonen. Kuva: Riina Haapala
Vaikka päätavoitteena oli luonnollisesti aktorin urakysymykset, oman tekemisen säätely ja oppiminen, mentorointi tarjosi myös mentorille loistavan tilaisuuden peilata aktorin tavoitteita omiin uravalintoihin ja ajatuksiin.

Mentoroinnin tarkoituksena on luoda luottamuksellinen keskustelusuhde pidempään työelämässä olleen henkilön (mentori) ja uralleen näkökulmia ja vinkkejä kaipaavan (aktori) välille. Itse olin mentorihaun alkaessa ollut työelämässä noin 13 vuotta, mutta silti huomasin miettiväni, kumpaan rooliin hakisin. Omaa urapolkua ja rooliani arkkitehtina olen pohtinut useasti – valinnat eivät ole johtaneet ihan perinteisintä toimistopolkua pitkin.

Uskaltauduin siis olettamaan, että voisin tarjota jollekin toiselle näkemystä vähän epätavallisemmasta arkkitehdin urasta. Aktoriksi osui arkkitehdin ammattia aloitteleva Ruut Rabinowitsch-Jokinen, jonka aiempi tutkinto tarjosi hyvän pohjan pohtia koulutuksemme mahdollistavia erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja.

Korona-aika luonnollisesti sotki osin mentorointipilotin käytännön toteutusta. Kahdenkeskiset keskustelut koulutuksesta, urasta, tavoitteista ja elämästä ovat aiheita, joita on helpompi käydä kasvotusten. Onneksi koronarajoitukset vaihtelivat sen verran, että onnistuimme pilotin alussa ja lopussa tapaamaan kahvilassa kasvokkain, mikä helpotti luottamussuhteen syntymistä ja etätapaamisten sujumista. Tapaamisia kertyi mentoroinnin ajalle seitsemän kertaa.

SAFAn järjestämä kick-off -tilaisuus, jossa taustoitettiin laajasti mentoroinnin eri näkökulmia sekä mentorin että aktorin näkökulmista, tarjosi hyvän pohjan.

Ensitapaamisessa teimme listan asioista ja tavoitteista tulevalle mentoroinnille. Tilannekuvan luominen auttoi molempia orientoitumaan tuleviin tapaamisiin sekä asetti selkeät tavoitteet, joita kohti keskusteluissa edetä. Vaikka päätavoitteena oli luonnollisesti aktorin urakysymykset, oman tekemisen säätely ja oppiminen, mentorointi tarjosi myös mentorille loistavan tilaisuuden peilata aktorin tavoitteita omiin uravalintoihin ja ajatuksiin. Jokaisen tapaamisen jälkeen sovimme molemmille kotiläksyjä: aktorille esimerkiksi LinkedIn-profiilin päivittäminen ja mentorille YKS-hakemuksen lähettäminen FISE pätevyyden hakemista varten.

Onnistunut mentorointipilotti poikii jatkoa, ja SAFA on käynnistämässä uuden mentorointijakson lomien jälkeen. Kannustankin arkkitehteja lähtemään rohkeasti mukaan myös mentoriksi. Mentorointi ei vie liikaa aikaa, ja nuoremmalle ammatinharjoittajalle keskustelut urakehityksestä, ammatillisen identiteetin vahvistamisesta ja omien vahvuuksien tunnistamisesta voivat hyvinkin auttaa sen seuraavan askeleen ottamisessa.

Ja tarjoutuuhan mentorille samalla tilaisuus pöllyttää omia jo kertaalleen lukkoon lyötyjä ajatuksia siitä, mitä kaikkea koulutuksemme tarjoaa ja mahdollistaa.

Mikko Siitonen, arkkitehti SAFA

Lue lisää mentoroinnista:

Hae sivustolta: