Jäsentarina: Mentorina voi virkistää myös omaa ajatteluaan

Arkkitehti Tuuli Kassi osallistui Safan mentorointiohjelmaan mentorina. Hän kannustaa myös nuorempia arkkitehteja hakemaan mukaan mentoreiksi: Mentorin tehtävänä on pikemmin toimia aktorin sparraajana ja vertaistukena kuin opettajana.

Työskentelen tällä hetkellä Ethica-nimisessä konsulttiyrityksessä rakennetun ympäristön hankkeissa, joissa pyritään edistämään kiertotaloussiirtymää. Tutkin jo diplomityössäni, miten kaupungeissa voitaisiin kiertotalouden oppeja hyödyntää ruuan tuotantoon ja raaka-ainevirtojen kiertoon, ja kiertotalous alkoi kiinnostaa laajemminkin. Olen työskennellyt aiemmin suunnittelutoimistossa.

Lähdin mukaan mentoriksi Safan mentorointiohjelmaan, koska ajattelin että urahyppäyksestäni voisi olla jollekulle muullekin hyötyä. Minusta arkkitehti voi toimia hyvin monenlaisissa rooleissa, ja arkkitehdin koulutus antaa hyvät eväät varsinkin visiointia ja kehittämistä vaativiin tehtäviin. Toisena kimmokkeena oli muutama vuosi sitten käymäni valmentajakoulutus – mentorointi tuntui hyvältä keinolta valmennustaitojen ylläpitämiseen. 

Arkkitehdin koulutus antaa hyvät eväät varsinkin visiointia ja kehittämistä vaativiin tehtäviin.

Aktoriparin valinta osui nappiin, ja meillä on riittänyt paljon keskusteltavaa. On tehnyt hyvää joutua perustelemaan ja avaamaan omaa ajatteluaan, pohtia arkkitehdin roolia yhteiskunnassa ja saada vastakaikua myös omille ideoille, vaikka aktori onkin toki pääroolissa. Sain vuoden aikana kokea monia hauskoja keskusteluja, mikä korona-aikana on ollut erityisen virkistävää. Pääosin olemme tavanneet kasvokkain, mutta osin myös etänä.

Pidin hyvänä myös sitä, että emme ole iän puolesta liian kaukana toisistamme: vuosikymmenten ero työkokemuksessa saattaisi tehdä asetelmasta turhan hierarkkisen. Itselläni on vielä hyvässä muistissa esimerkiksi opiskelijasta työelämään siirtymisen haasteet. 

Kannustaisin myös nuorempia arkkitehteja lähtemään rohkeasti mentoriksi: Mentorin tehtävä on pikemmin toimia aktorin sparraajana ja vertaistukena kuin opettajana. 

Tuuli Kassi


Mikä on mentorointiohjelma? Miten toimintaan voi lähteä mukaan?

  • Mentorointiohjelma on suunnattu sparrausta, uusia ajatuksia ja tietoa arkkitehtina Suomessa toimimiseen kaipaaville SAFAn jäsenille.
  • Mentoriksi haetaan työelämässä toimivia arkkitehteja, joilla on 15-40 vuoden työkokemus. Aktorin täytyy olla vähintään maisterivaiheen opiskelija.
  • Mentoroinnin ytimen muodostavat aktorin ja mentorin väliset keskustelut, joiden aiheet vaihtelevat aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan.
  • Ohjelma koostuu SAFAn järjestämistä etätapahtumista sekä kahdenkeskisistä tapaamisista. Mentori-aktori -parit sopivat keskinäiset tapaamiset oman aikataulunsa mukaan.
  • Kiinnostaako mentorointi? Lue lisää mentorointiohjelmasta.

 

Hae sivustolta: