Ura, polut ja sivupolut

Erno Laakso
Erno Laakso

SAFA haki keväällä 2020 osallistujia vuoden mittaiseen mentorointipilottiin. Mentoroinnissa on kyse tiedon ja osaamisen siirtämisestä kokeneemmalta osaajalta, mentorilta, kokemattomammalle, eli aktorille. Vasta valmistuneena, omasta ammatillisesta identiteetistä vielä hieman epävarmana arkkitehtina mahdollisuus tämän kaltaiseen ohjaukseen kuulosti erinomaiselta tilaisuudelta. Hain ja pääsin ohjelmaan aktoriksi, ja olemme tavanneet mentorini Jari Longan kanssa syksystä lähtien.

Mentoroinnilta toivoin tukea ammatillisen itsevarmuuden vahvistamiseen ja toisaalta näkemyksiä suunnittelijana kasvamiseen. Keskustelut ovat sittemmin sivunneet myös arkkitehdin erilaisia ammatillisia rooleja ja urapolkuja, vastuita erilaisissa työelämän ja työyhteisön rooleissa ja sitä, mikä alalla motivoi. Aiheita on käsitelty niin omien mietteideni kuin mentorini kokemusten kautta.

Olemme yleensä sopineet kullekin tapaamiselle etukäteen aihepiirin, jonka ympärillä keskustelu on edennyt välillä vapaamuotoisemmin, välillä mentorin valmistelemaa keskustelurunkoa noudattaen. Keskustelut ovat luottamuksellisia, mikä tekee mentoroinnista turvallisen ympäristön tuoda esille omia keskeneräisiäkin pohdintoja ja epävarmuuksia. Oman mentorini kanssa olemme pitäneet puolentoista tunnin tapaamisia noin kuukauden välein. Tapaamiset ovat korona-aikana toteutuneet etäyhteyksin.

Omia prioriteettejaan, haaveitaan ja kasvuaan on helpompi pohtia, kun kysymysten ja valintojen äärellä ei ole yksin.

Näen mentoroinnin arvokkaana ja hyödyllisenä voimavarana erilaisissa ammattiuran taitekohdissa. Arkkitehdiksi valmistuvalla, omaa yritystä perustavalla, työpaikkaa vaihtavalla, väitöskirjaa käynnistelevällä tai tällaisia askelia harkitsevalla tulee herkästi eteen isoja kysymyksiä, joiden äärellä moni muu on ollut aiemmin. Omia prioriteettejaan, haaveitaan ja kasvuaan on helpompi pohtia, kun kysymysten ja valintojen äärellä ei ole yksin. Kaikkea ei tarvitse oppia itse tai kantapään kautta. Mentorointi voi tehdä monesta taakasta helpomman kantaa.

Omaan työuraan liittyvien kysymysten lisäksi mentorointi voi tarjota mentoroitavalle mahdollisuuden pohdiskella laajempia maailmaa ja ammattikuntaa koskettavia ilmiöitä sellaisen henkilön kanssa, jolla on   pidempi perspektiivi alan kehitykseen. Keskustelujen luonne luo mahdollisuuden ja paineenkin sanallistaa omia ajatuksia ja arvoja – olen itse saanut hahmon monille pinnan alla kyteneille mietteille. Vastaavasti keskustelukumppani on usein tarjonnut erinomaisia kiteytyksiä käydyistä keskusteluista.

Parhaimmillaan mentorointi tarjoaa molemmille keskustelun osapuolille uusia näkökulmia, oivalluksia, polkuja ja sivupolkuja joita lähteä seuraamaan. Itselleni se on vähintään tuonut mielenrauhaa ja luottamusta omaan tekemiseen. Suosittelen lämpimästi.

Erno Laakso

Lue lisää mentoroinnista:

Hae sivustolta: