Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry. SAFA

Malmgatan 30
FI-00100 Helsingfors
Finland
tel. (växel) +358 9 5844 48
e-postadress: safa(@)safa.fi

Öppen måndag till fredag 9.00 – 16.00
Öppen sommarfredagar och helgdagsafton 9.00 – 15.00.

Vi håller stängt 2. - 27.7. Trevlig sommar!

Arkkitehtipäivät 09