Säännöt ja ammattietiikka

SAFAn säännöt


SAFAn Liittovaltuusto hyväksyi alla olevat säännöt vuoden 2015 kevätkokouksessaan 25.5. Säännöissä määritellään mm. liiton tarkoitus ja toimintamuodot, jäsenyyden ehdot sekä eri toimielimien kokoonpanoon, valintaan ja tehtäviin liittyviä asioita.

SAFAn säännöt
PDF 149,9Kt

Arkkitehdin ammattietiikka


Ammattisäännöt säätelevät toisaalta ammattilaisten keskinäisiä suhteita, mutta toisaalta ne on myös suunnattu ammattikunnan ulkopuolelle, varmistamaan toiminnan yhteiskunnallinen legitimiteetti, oikeutus tai valtuutus.
Arkkitehdin on työssään myös sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan keskeisiin arvoihin, joihin kuuluvat kansalaisten yhtäläiset oikeudet riittävän hyvään ympäristöön, kansalaisten oikeus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon ja ympäristön laadusta huolehtiminen.

Arkkitehdin ammattieettiset periaatteet
PDF 2Mt
SAFAn ammattieettisten periaatteiden tulkintaohje
PDF 832,8Kt