Säännöt ja ammattietiikka

SAFAn säännötLiittovaltuusto on tehnyt kevätkokouksessaan 2018 muutoksia sääntöihin liittyen opiskelijajäsenten vaalikelpoisuuteen ja äänestysoikeuteen. Säännöissä määritellään mm. liiton tarkoitus ja toimintamuodot, jäsenyyden ehdot sekä eri toimielimien kokoonpanoon, valintaan ja tehtäviin liittyviä asioita.

SAFAn säännöt
PDF 74,9Kt


Arkkitehdin ammattietiikka


Ammattisäännöt säätelevät toisaalta ammattilaisten keskinäisiä suhteita, mutta toisaalta ne on myös suunnattu ammattikunnan ulkopuolelle, varmistamaan toiminnan yhteiskunnallinen legitimiteetti, oikeutus tai valtuutus.
Arkkitehdin on työssään myös sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan keskeisiin arvoihin, joihin kuuluvat kansalaisten yhtäläiset oikeudet riittävän hyvään ympäristöön, kansalaisten oikeus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon ja ympäristön laadusta huolehtiminen.

Arkkitehdin ammattieettiset periaatteet
PDF 2Mt
SAFAn ammattieettisten periaatteiden tulkintaohje
PDF 832,8Kt