Historiaa

Arkkitehtien järjestäytymisen historiaa22.10.1892 kutsuttiin koolle Suomen ensimmäisen järjestäytyneen arkkitehtiyhdistyksen, Arkitektklubbenin, perustamiskokous. Klubi hyväksyttiin Tekniska Föreningen i Finland-yhdistyksen alaosastoksi. Klubin puheenjohtajaksi valittiin Sebastian Gripenberg.

1893 vahvistettiin maamme ensimmäiset arkkitehtuurikilpailujen säännöt

1903 perustettiin arkkitehtuuria, arkkitehtuurikritiikkiä ja taideteollisuutta käsittelevä lehti Arkitekten. Lehti ilmestyi aluksi ruotsinkielisenä.

1907 Arkkitehtiklubi järjesti ensimmäisen arkkitehtuurinäyttelyn Ritarihuoneella.

1917 otettiin käyttöön säännöllinen jäsenmaksu.

1919 perustettiin Suomen Arkkitehtiliitto ry paikallisosastoineen. Liiton tehtäväksi määriteltiin kotimaisen rakennustaiteen edistäminen ja jäsenten yhteisten etujen ajaminen.

1937 Väinö Vähäkallio lahjoitti liiton jäsenten vapaa-ajanviettopaikaksi 30 hehtaarin maa-alueen Kiljavan Sääksjärven rannalta.

1942 perustettiin rakennusstandardisoinnin jaosto, josta sai alkunsa Standardisoimislaitos. Standardit julkaistiin Rakennustietokortistona.

1943 SAFAn tunnukseksi otettiin Alvar Aallon piirtämä akantus-lehvä.

1947 jäsenille lähetettävä kiertokirje korvattiin jäsenlehdellä, jonka nimeksi tuli Arkkitehti-uutiset. Samana vuonna päätettiin aloittaa myös Vuosikirjan julkaiseminen.

1953 SAFA järjesti Suomi rakentaa I –näyttelyn, josta tuli joka viides vuosi toistuva ajankohtaisen arkkitehtuurin katselmus. Samana vuonna järjestettiin SAFAn ensimmäiset neuvottelupäivät, joista sittemmin tuli vuosittaiset Arkkitehtipäivät.

1955 perustettiin Suomen rakennustaiteen museo-säätiö ja Rakennustaiteen seura, joiden hallintaan tuli Suomen rakennustaiteen museo.

1970 vahvistettiin SAFAn uudet säännöt. Päätösvalta siirrettiin koko jäsenkunnalle tarkoitetulta liittokokoukselta edustukselliselle pohjalle valittavalle liittovaltuustolle.

1972 SAFAn asemakaava- ja standardoimislaitos siirrettiin Rakennustietosäätiölle.

1974 perustettiin kunnille tarkoitettu SAFA –palkinto.

1985 muutettiin liiton tarkoituspykälää, uusi sanamuoto oli: ’Liiton tarkoituksena on tukea ja kannustaa jäseniään toteuttamaan ihmisen ympäristösuhteita eheyttävän ja yhdyskuntarakenteita parantavan rakennustaiteen tavoitteita.’