Hämeenlinnan asemanseutu

Sisäänjättö: 1.1.2014

Hämeenlinnan asemanseutu, Voittanut ehdotus: Svengaillaan, Sami Heikkinen, Vesa Humalisto, Antti-Markus Lehto

YIT Rakennus Oy toteutti yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa Hämeenlinnan asemanseudun aluetta koskevan arkkitehtuurikilpailun. Kilpailu järjestettiin aate-/ideakilpailuluontoisena kutsukilpailuna. Kilpailusta saatavien ideoiden pohjalta luodaan alueelle asemakaava.

Asemanseudun kaavatyön tulee mahdollistaa korkeatasoinen asuntorakentaminen, hyödyntää historiallinen sijainti ja näkymät sekä muodostaa edustavan kaupungin sisääntulojulkisivun. Kilpailulla haetaan laadukasta tulevaisuuden asuinaluetta, joka ottaa huomioon alueeseen liittyviä historiallisia arvoja. Lisäksi tarkoituksena on muodostaa alueelle omaleimainen kaupunkikuva ja imago sekä asuintalojen, vanhan rakennuskannan ja pysäköintitalon kaupunkikuvallinen ilme.

Voittanut ehdotus Svengaillaan
Serum Arkkitehdit

Tekijät
Sami Heikkinen
Vesa Humalisto
Antti-Markus Lehto

Avustajat
Emilia Ellilä
Kaisa Karvinen
Martin McLean (visualisointi)
Miika Vuoristo

 

Kutsutut toimistot

– Arkkitehdit NRT

– Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen

– Serum Arkkitehdit

– Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula

 

Kilpailijoiden nimeämä palkintolautakunnan jäsen
Jussi Murole, arkkitehti SAFA

 

Hämeenlinnan asemanseutu – Kilpailuohjelma

Hämeenlinnan asemanseutu – Arvostelupöytäkirja

 

Hämeenlinnan kutsukilpailun voittajatyö SvengaillaanHämeenlinnan kutsukilpailun voittajatyö Svengaillaan - katunäkymä

Hae sivustolta: