Uusi Lagmansgårdenin koulukoti

Sisäänjättö: 28.4.2020

Kilpailualue

15.1.–28.4.2020

Senaatti-kiinteistöt järjestää suunnittelukilpailun uuden Lagmansgårdenin koulukodin suunnittelusta. Tavoitteena on valita hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana käytettävä suunnitelma ja suunnittelijaryhmä.

Valtion koulukodit ovat vaativan sijaishuollon ja vaativan erityisen tuen perusopetuksen valtakunnallisia palveluntuottajia. Uusi Lagmansgårdenin koulukoti suunnitellaan noin 5 km etäisyydelle Pietarsaaren keskustasta. Suunnittelualue on rakentamatonta kangasmetsää. Koulukotia varten suunnitellaan majoitusosastot, koulu- ja harrastoiminnan tiloja sekä hallinnon tiloja. Hankkeen ohjelma-ala on noin 2 000 ohm2 ja arvioitu bruttoala on noin 3 000 brm2.

Kilpailijoiden tulee ehdotuksessaan soveltaa valtion koulukodeille laadittua tilakonseptia. Koulukodin suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan energiatehokas rakentaminen. Kilpailussa edellytetään, että rakennus suunnitellaan puurakenteisena. Kilpailussa suunniteltavan koulukodin tulee olla toteutettavissa kilpailun järjestäjän antamassa kustannuspuitteessa. Kilpailun aikana järjestetään rakentamiskustannuksia koskeva väliarviointi.

Ilmoittautumishakemukset 10.1.2020 mennessä!

Hankintailmoitus

2020 Lagmansgårdenin koulukoti – kilpailuohjelma

Hae sivustolta:

X